Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Информатика / TotalCommander додатак за pdf датотеке

totalCommanderTotalCommander-ов додатак за PDF датотеке

За све оне који читају документацију у PDF формату, направио сам додатак (plugin) за TotalCommander који приказује да ли је PDF спреман за укључење у вашу документацију или морате претходо да извршите OCR (препознавање текста).

Читајте даље:Информатика / TotalCommander додатак за pdf датотеке

Информатика / Индексирање и класификовање информација

Најважнија област информатике, прва по значају тековина прикупљања и класификовања људског знања у целокупној људској историји, не постоји чак ни као појам у основним школама у Србији. О индексирању или приступу знању немају појма ни средњошколци ни студенти факултета сем можда у библиотечки усмереној школи. Да ли је то уопште могуће, или нас више ништа не може зачудити?

Читајте даље:Информатика / Индексирање и класификовање информација

Europe, Belgrade