Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Пољопривреда / пчеларство / Деформација кошница, узрок и решење

Ширење и скупљање дрвета услед влаге се у столарству некад популарно означава као "кретање дрвета". Кретање дрвета је у теорији подељено на три основна правца у коме се дешава: тангенцијално кретање на годове, радијално кретање попреко на годове у правцу срж-кора, и коначно подужно кретање дуж влакана дрвета тј по линији дужине даске. Подужно кретање се углавном занемарује. Тангенцијално кретање и радијално кретање дрвета се на дасци дешавају по ширини и дебљини даске (респективно или не, зависно од тога како је резана даска).

Иако су деформације кошнице засноване на ова три ширења дрвета, проблем о коме је реч у овом чланку у ствари има једно другачије објашњење сакривено од практичара. За то објашњење није довољно само читати шумарску литературу. Зато ћу овде објаснити о чему се у ствари ради (по мом мишљењу, наравно).

У чему је проблем код кошница

poljo pcel soljaCrnoBelo

Проблем који срећемо код кошница је тај што се уочава обично пуцање споја на угловима кошнице. Ако погледамо слику лево, видећемо шоља-деформацију даске која се најчешће дешава на плодиштима ДБ кошница. Одмах да наведем упозорење на самом почетку: немојте тумачити положај годова слике, он може бити и супротан у односу на закривљеност даске!

Суштина овог кретања дрвета код кошнице је двојака. Први узрок кретања је иницијални узрок проблема, а други узрок проблема је погрешна пракса мајстора који праве кошнице, тј њиховог незнања.

Примарни узрочник кретања дрвета кошнице је влага коју пчелиње друштво генерише у кошници. Ова влага узрокује једнострано ширење целе стране дрвене даске изложене унутрашњем напаривању. На овај начин је ширење дрвега кошнице у пракси увек према споља. Типично пуцају спојеви на угловима који извирују напоље.

Други узрок ове појаве је нестручност пчелара и неисправна пчеларска литература.

Нетачности у пчеларској литератури

Страна и домаћа пчеларска литература има погрешну констатацију да унутрашњост кошнице не треба фарбати. Тако неки наводе да пчеле облажу прополисом кошницу па је самим тим не треба ни фарбати. Истина је међутим да пчеле не облажу, барем не тренутно, прополисом целу кошницу већ само рупе, и то оне скромних димензија од неколико милиметара. Када би пчеле неекономично облагале целу кошницу, не би ни могле да постоје милионима година. Неекономичност је резервисана за човека, а не за пчелу.

Друга мишљења наводе хемијска испарења из боје опасна за пчеле. Овај фактор се међутим може свести на занемарљиву меру употребом посебних атестираних боја за кошнице. Такође испарења из боје имају свој природни лимит.

Коначно има мишљења да пчеле ни своја природна станишта немају офарбана па опет "функционишу". Ово је још бесмисленија констатација јер природна дупља у живом дрвету са широким отвором нема нарочите везе са даскама и узаним отвором на кошници. Укратко поређење је потпуно неадекватно.

Механизам деформације кошнице

Овде ћу показати шта се у ствари дешава у кошници, барем по мом скромном мишљењу. Рецимо да смо за израду једне стране плодишта употребили даску  ширине а и дебљине d као на слици.

poljo pcel kosniceMatPrikaz

Услед напаравања у кошници, једна страна ове даске (доња на нашој слици) се проширила за фактор к>1.  Као последица овог ширења наша даска је закривљена са полупречником r и види се под углом α из центра круга. Овако закривљена даска ће за износ Δ бити изван мере кошнице.

Нама су познате димензије даске. Претпоставићемо параметар ширења k као познат и израчунаћемо непознату Δ како би оценили шта и колико утиче на кварење мера наше кошнице.

Десна слика је средњошколски проблем из тригонометрије: применом синусне теореме и решењем система једначина добијамо да је параметар Δ:

\[\Delta  = \frac{{2dk}}{{k - 1}}{\sin ^2}\frac{{a(k - 1)}}{{4d}}\]

Значење формуле

Сада ћемо објаснити шта у пракси значи добијени резултат.  За плодиште ДБ кошнице користи се даска ширине 310мм дебљине рецимо 23мм. За ширење од 1 до 8 процената имамо следећи резултат деформације наше кошнице:

 % 1 2 3 4 5 6 7 8
Δ [mm] 5 11 16 22 27 38 38 44

Значи, ако би пчеле напаравањем произвеле само 1% повећања унутрашње димензије наше даске, незалепљена даска би "искочила" 5мм изван мера наше кошнице, а за повећање од 4% и више на кошници поуздано настаје рупа јер је витоперење даске веће од дебљине даске.

Да ли је, опет, могуће да пчеле толико повећају димензије унутрашње стране даске? Да бих указао на начин решавања овог питања приложићу графикон једног мерења влажности (Graeme Lunt из Coburg-а).

poljo pcel kosniceVlaznost

Погледајмо доње две криве: жута представља релативну влажност у кошници, а плава релативну влажност у спољњој средини. Разлика влажности током дана је негде око 5% усредњено. Из таблица и врсте дрвета може се оценити проценат деформације дрвета на унутрашњој страни кошнице. Овај рачун је наравно изван теме овог чланка, јер не желим да се читалац уплаши и вриштећи побегне од ове занимљиве теме!

Рећи ћу само да у случају меких типова дрвета од којих се прави кошница 25-28% је типична количина максималне такозване везане влаге (мери се у  односу на количину апсолутно сувог дрвета) које то дрво може да има у себи; ако је даска резана тангенцијално, што је веома често и типично за највећи број примена, тада се око 8% ширења добије при тој максималној влази, а на 5% разлике у влази имаћемо око 5 : 25 * 8 = 1,6% ширења за случај приказан графиконом. Погледом у моју таблицу горе налазимо да је очекивано нарушавање мера кошнице ДБ плодишта у датим околностима око 8мм.

Најкраће речено, меко дрво од кога се прави кошница такорећи поуздано пуца, негде касније, негде већ прве године, у неким случајевима правећи чак и рупе на угловима.

Још неке последице формуле

Ако сте мислили да је то све, као и увек на овом сајту - преварили сте се! Покушајте да мењате ширину даске а у претходној формули. Тада добијате квадратну зависност:

\[\Delta  \sim {a^2}\]

Дакле ширина даске је најбитнији параметар који "избацује" нашу даску изван пројектованих мера кошнице. Тако закључујемо да даска плодишта врши вероватно 4 пута већи притисак на залепљени спој него даска медишта која је два пута ужа! Укратко, то даље значи да је фарбање плодишта обавезно, наравно одабиром квалитетне "еко" боје. Сада видите да ни теорија није тако незанимљива понеки пут?

А како фактор к утиче на деформацију кошнице? У његовом случају можете провером формуле доћи до релације:

\[\Delta  \sim k - 1\]

Како је фактор к-1 у ствари процентуално ширење унутрашње стране даске, закључујемо да је "искакање" даске управо пропорционално овој вредности: двоструко ширење унутрашње стране даске значи двоструко искакање ивица даске напоље.

Закључак

Моја је констатација да сваки наставак кошнице чија висина превазилази рецимо 200мм обавезно се боји изнутра еколошком фарбом у циљу смањења деформација кошнице. Ваше искуство, с обзиром на влажност терена на којима држите ваше пчелињаке и специфичност израде (врста дрвета, начин спајања, спојеви и слично) може да узме неку другу вредност као релевантну. У случају ДБ кошница дакле, плодиште се свакако фарба изнутра, а пожељно на основу могућности и медиште.

 

Europe, Belgrade