Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Здравље / Радијација - магнетно поље

Утицај радијације на људско здравље - магнетно поље

- део четврти -

Серија чланака о радијацији: утицај енергетских каблова и уопште споропроменљивог електромагнетног поља на људско здравље.

 

Нивои магнетног поља природног и вештачког порекла

Магнетна поља имају значај по људско здравље, али су научна мишљења у овој теми још увек непотпуна. Мера магнетног поља је магнетна индукција. Природни ниво магнетне индукције је 30 до 70 микроТ са дневним променама испод 10 микроТ. Ова индукција потиче од ужареног језгра Земље и суперпонирано је са Сунчевим зрачењем, правећи тако Земљину магнетосферу. Природна магнетна индукција је статичко магнетно поље, док су вештачка магнетна поља углавном променљива.

Вештачке комуникационе линије генеришу магнетну индукцију у нивоу око 0.02 мТ. Мањи магнети у звучницима, батеријским моторима, микроталасним пећима, фрижидерима производе до 10 мТ. Највећи генератори маг. поља су апарати за магнетску резонансу који генеришу 150 до 4000 мТ. Неки радници у алуминијумској индустрији су по наводима на Интернету изложени просечним зрачењима од 5 до 15 мТ током дужег времена, са максимумом од 60 мТ. Персонал који ради на атомским акцелераторима је наводно изложен зрачењима од 0.5 мТ у просеку током дужег времена са максимумом од 2000 мТ, и вишечасновним излагањима од 300 мТ. Чак и након изношења уређаја за магнетску резонансу из собе, у соби остаје око 2мТ мерљивог зрачења који се задржао у материјалима у соби. Рачунарски монитор реагује видљивом деформацијом боја често и при зрачењима од 0.1 мТ.

Сијалица на 3 цм производи 0.05 микроТ док је на 1м њено зрачење занемарљиво. ТВ апарат производи 6 микроТ на удаљености од 1м, 3 микроТ на удаљености 2м, 2 микроТ на удаљености 3м. Радио апарат прави 1 микроТ на удаљености 1м. Миксер на раздаљини од 1м генерише 2 микроТ. Фен за косу на 3 цм генерише 200 микроТ, а апарат за бријање 100 микроТ. Усисивач генерише 2 микроТ на раздаљини од 1м. Мрежна бушилица генерише 4 микроТ на раздаљини од 1м. Акумулаторска бушилица генерише 2 микроТ на раздаљини од 1м. Убодна тестера на 1м генерише 3 микроТ. Бушилица на 12V генерише 2 микроТ.

Корисно је знати и чињеницу да је величина магнетне индукције обрнуто пропорционална растојању од струјног проводника који ју је узроковао. Ако сте на пример удаљени на 5 цм од центра жице полупречника 5 милиметра кроз коју протиче струја, на тој удаљености вектор магнетне индукције ће бити десетоструко мањи од оног који се може измерити уз саму површину проводника.

 

Интензитет електромагнетног поља ниских учестаности (високонапонски и високострујни водови)

Ова поља потичу од електричних високонапонских водова или водова јаких струја (нпр за електромоторе или јаке трансформаторе), и углавном су учестаности 50 или 60 херца. Овакви водови не производе јаче електромагнетно зрачење, али стварају јако магнетно поље и јако електрично поље. Поља ове врсте генеришу при напону 760kV магнетно поље величине 10микроТ и електрично поље величине 10,000 V/m; при 110 кV генерише 0.1-1 микроТ и 100-1000 V/m. На удаљености 10 м од дистрибутивне 12 kV линије измерена су поља 0.2-1 микроТ и 2-20 V/m.

Баријере за електрично поље су проводне површине, па се често узима да ово поље не продире знатније у унутрашњост грађевина.

Електрична поља у кући крећу се од 0.02 микроТ и 2 V/m до 150 микроТ и 200 V/m. Највећа поља мере се уз електричне апарате у раду као што су усисивач, микроталасна пећ, машина за прање рубља, блендер, електрични бријач. У Британији је установљено да једино микроталасна пећ или веш машина могу да направе поља већа од 0.2микроТ на 1м растојања.

Мерења продирања зрачења напонских водова у основним школама у Шпанији пронашла су максималну вредност од 0.88 микроТ у учионицима, а на игралишту 0.46 микроТ. У урбаној средини измерена су зрачења од највише 0.76 микроТ.

Електромагнетна поља код варилаца крећу се до 4 микроТ и до 2,000 V/m.

У електричним возовима на путничком седишту измерено је поље 60 микроТ.

 

Здравствени утицај електромагнетног поља ниских учестаности (високонапонски и високострујни водови)

Електрично поље напонских водова вероватно може да делује на оријентацију јона и молекула у људском телу. Научни експерименти нису установили поузданију везу између овог поља и обољења код људи. Научна испитивања високонапонских и високострујних напојних или дистрибутивних каблова обрађивала су случајеве леукемије, рака мозга, рака уопште како код деце тако и код одраслих. Резултати су врло неконзистентни а евентуална повезаност ових поља са наведеним обољењима је сувише мала и непотпуна да би се научно могли интерпретирати као опасност по људско здравље.

Статичка маг. поља и поља споро променљивих високонапонских линија која су углавном са учестаностима 50 херца у Европи тј 60 херца у Америци (под заједничком ознаком ЕЛФ на слици фреквентног спектра) разматраћемо заједно у овом делу. Бројни начни експерименти са јаким статичким маг. пољима указују на могућу врло слабу везу између ових поља и рака, као и леукемије, иако су ови експерименти у знатној мери неконзистентни. Нема јаких биолошких теорија које могу да подупру научну везу између статичких магнетних поља и обољења. Ипак научно је утврђено да постоје биоефекти статичких маг. поља, и ови ефекти су епидемиолошки утврђени, а лабораторијски су доказани тј поновљиви. С друге стране, ови биоефекти се данас не могу научним методама чвршће повезати са губитком људског здравља.

Очигледно је да је наука врло уско разматрала деловање статичких маг. поља на људско здравље (углавном на појаву рака или побачаја). Постоји могућност би да испитивања могла да открију везу неког другог обољења са овом врстом зрачења. Научна правила су сувише ригорозна да би у овој фази дала прецизну констатацију ефеката зрачења, али су довољна да пруже јасну индикацију многих могућих механизама који се назиру у овим експериментима (непосредно дејство на мутацију гена, посредно дејство на гене, смањен имунитет ћелије, и друго).

По стандарду организације МКНЈРЗ (ICNIRP, Тhe International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) као и по стандарду Европске уније, допуштена стална количина зрачења за човека је 40мТ и при овоме су струје у целом телу наводно мање од оних које се природно налазе у људском телу при кретању човека кроз стат. маг. поље. Допуштена стална количина за електричне професије 200 мТ, 2000мТ за краткотрајно излагање целог тела, а 5000мТ за краткотрајно озрачавање руку и ногу, и при томе су струје у великим крвним судовима или срцу у сигурносним границама, при кретању човека кроз стат. маг. поље. За људе са пејсмејкером: само 0.5мТ.

Овакви стандарди су крајње сумњиви када је у питању здравље људи, јер су бар 400 пута већи од природног зрачења Земље. Зато се овакви стандарди свакако не могу узети у практичном разматрању здравствених ефеката магнето-статичког зрачења.

 

Статистички поглед на дејство енергетских каблова

Резултати истраживања приказани су у следећој табели (РР=1.0 значи непромењену статистику обољевања, мање од 1.0 значи мање обољевање, а веће од 1.0 значи већи ниво обољевања) [J.E.Моулдер]:

 

обољење
број студија
средња вр. РР
опсег РР
леукемија код деце
20+
1.2
0.80-1.90
рак мозга код деце
10+
1.2
0.80-1.70
рак уопште код деце
7
1.3
0.90-1.60
леукемија код одраслих
6
1.15
0.85-1.65
рак мозга одраслих
5
0.95
0.70-1.30
рак уопште код одраслих
8
1.10
0.80-1.35
Експерименти изложености становника енергетским кабловима (J.E. Моулдер)

Занимљиво је да су резултати повољнији код одраслих него код деце, што се слаже са интуитивном оценом да су деца здравствено осетљивија на негативно дество енергетских каблова. Такође је приметно да је средња вредност РР вредности свуда сем у једном случају изнад 1.0. за 10-30%, у просеку 1.15. Упркос чињеници да су ови резултати недовољно конзистентни да би били научно вериковани у потпуности, моја интуитивна оцена је да табела дефинитивно показује повећани здравствени ризик становништва које живи у близини енергетских каблова. Такође, могуће је да је ризик по децу вишеструко већи него за одрасле особе. Размотримо и табелу РР за електричаре и сродне струке:

 

обољење
број студија
средња вр. РР
опсег РР
леукемија
45
1.20
0.80-2.10
рак мозга
35
1.15
0.90-1.90
рак плућа
15
1.05
0.65-1.45
рак дојке
10
1.10
0.85-1.50
рак груди мушкараца
10
1.25
0.65-2.80
укупно рак
15
1.05
0.85-1.15

У случају професинално угрожених људи сва истраживања без изузетка откривају увећану средњу вредност РР фактора за 5-25%. Опсег РР се креће 0.65 до 2.80, дајући аритметичку средину од 1.75. Ово је знатно веће од просека 1.15 колико је било у претходном случају, што интуитивно подржава научни концепт доза-одзив: већа изложеност зрачењу код професионалаца узрокује знатнији пораст обољења.

Како се јачина магнетног поља смањује обрнуто пропорционално растојању, може се израчунати "сигурно" растојање од енергетских каблова на коме је њихово дејство сведено на јачину која се мери у типичним домовима који нису изложени блиском дејству енергетских проводника (Ј.Е. Моулдер):

Према томе растојање од 100м од високонапонских водова довољно је да умањи њихово дејство на "безбедан" ниво.

На основу свега изложеног моја је претпоставка да сва електромагнетна поља енергетских каблова треба избегавати и спречити дужу изложеност оваквим зрачењима. Мој ненаучни и интуитивни закључак је да се може претпоставити да се организам ослабљује у јаким електромагнетним пољима ниских учестаности упркос томе што клинички докази за ову појаву још нису научно потврђени у довољној мери. Младе особе су вишеструко осетљивије на изложеност споропроменљивим електромагнетним пољем.

 

 

 

Литература:
"Истине и заблуде о зрачењима" - Душан Јањић, Београд 2005.
http://www.csicop.org/si/9807/magnet2.html
Medical College of Wisconsin, Prof John Moulder (http://www.mcw.edu/gcrc/cop/static-fields-cancer-FAQ/toc.html)
"Air Ions and Health", ALBERT P KRUGER AND DAVID S SOBEL, Spartan Enterprises, http://www.ionizedwater.com/negions_n_health.htm
http://www.wave-guide.org/library/studies.html
http://www.wave-guide.org/archives/emf-l/Mar1999/(Curry)-Some-more--blue-world--cell-phone-measurements-----.html
http://www.globalchange.com/radiationlevels.htm

 

 05.8.1999., рев.01.12.2005