Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Здравље / Радијација - зашто наука не може да стане у одбрану људи

Утицај радијације на људско здравље

- део други -

У овом делу из серије текстова о зрачењу наћи ћете зашто наука има проблем када покушава да одговори на учестала питања јавности о штетности електромагнетног зрачења.

 

Зашто наука не може да стане у одбрану људи

Да би установили узрочно-последичну везу између агенса и његове претпостављен последице, природу ове везе и интензитет везе између агенса и појаве, научници често користе неке од наведених критеријума:

  • постојање везе и њен интензитет.
    Рецимо испитујемо лечење рака; група 1 служи као контролна група, а групу 2 третирамо леком против рака. Група 2 има РР (релативан ризик) пута мању појаву рака. РР одређује ниво везе између лека и рака. У пракси се сматра да је РР=5 онда је веза јака. Нпр веза између пушења и рака плућа је чак 10-30!
  • конзистентност: да ли сви експерименти указују на постојање везе тј да ли је сви експерименти указују да је РР>1 (или да је РР<1, свеједно). Ако неки експерименти производе РР>1 a други да је РР<1 онда су резултати неконзистентни. На пример сви научни експерименти са штетним утицајем дувана су конзистентни.
  • доза-одзив релација: да ли повећана изложеност агенсу узрокује повећање, смањење или непроменљивост догађаја? Нпр утрврђено је да веће пушење узрокује већу изложеност раку плућа.
  • лабораторијски доказ: да ли је могуће пружити лабораторијски доказ појаве или постоје само епидемиолошки докази? На пример сви ови докази указују на штетност дувана.
  • могући биолошки механизми везе: да ли се могу конструисати засноване теорије које показују рационалну везу између последице и претпостављеног узрока?
  • степен кохерентности свих истраживања: да ли се целокупна предметна литература слаже око постојања везе између последице и претпостављеног узрока и да ли је ова веза јака, средња, слаба или непостојећа?

Из поменутог је јасно зашто наука тешко може да стане иза појединих експеримената, јер њен задатак је да свеобухватно, квалификовано и квантификовано стане у одбрану неке теорије. Да би наука трврдила да је неко зрачење опасно за људе, неопходно је да се установи довољно јака и квалитетна веза између агенса и појаве. У случају електромагнетног зрачења ти услови се још нису стекли у многим деловима електромагнетног зрачења, или је ово дејство мало по научним мерилима. То међутим не значи да део образованог становништва који чита и разме овај чланак не може да извуче практичне закључке да је зрачење ипак довољно опасно да га се треба чувати.

Додатни важан услов је да глобалистички финансирана наука нема жеље да обавља истраживања која могу угрозити производњу глобалистичких производа.

 

Глобалистичка природа модерне науке

Главни научни проблем данашњице је потпуна зависност од глобалистичких фондова. Најмоћнија светска олигархија у својим рукама пажљиво барата научним фондовима, усмеравајући их на она истраживања која ће помоћи развоју глобализма.

Сва научна истраживања која би могла да угрозе моћне индустрије су остављена без финансијских средстава. Наука је само једна од жртава глобализма: истраживање алтернативних начина употребе мобилних телефона, смањење зрачења, замена Кока-коле и других штетних газираних пића природним, прелазак на природне изворе хране, замена спорта телесном културом, контрола испуштања отпада у воде и атмосферу, онемогућење ратова, истраживање алтернативних и чистијих енергетских извора и многи други поступци који ће у некој далекој будућности бити примењени данас су чиста утопија.

Наука је данас више него икад беспомоћни слуга у рукама острашћених глобалистичких моћника. Финансира се све што доноси продају, па макар тај производ доносио најстрашније зло људима. Циљ је увек исти: већа зарада глобалистичких моћника.

Бројна истраживања финансирају се по потреби да умире јавност. У ту сврху се повремено примењују они правци истраживања који ће дати научно недовољне резултате и тиме унети унети забуну међу противнике глобализације. Велике индустрије ће увек финансирати оне научне радове и стручњаке који ненамерно или хотимично оправдавају глобалистичке индустрије.

 

 

Литература:
"Истине и заблуде о зрачењима" - Душан Јањић, Београд 2005.
http://www.csicop.org/si/9807/magnet2.html
Medical College of Wisconsin, Prof John Moulder (http://www.mcw.edu/gcrc/cop/static-fields-cancer-FAQ/toc.html)
"Air Ions and Health", ALBERT P KRUGER AND DAVID S SOBEL, Spartan Enterprises, http://www.ionizedwater.com/negions_n_health.htm
http://www.wave-guide.org/library/studies.html
http://www.wave-guide.org/archives/emf-l/Mar1999/(Curry)-Some-more--blue-world--cell-phone-measurements-----.html
http://www.globalchange.com/radiationlevels.htm

 

 05.8.1999., рев.01.12.2005