Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Занати / Браварство / Пчеларска вага

Они који имају вагу за мерење тежине кошнице тврде да им је она веома корисна алатка у раду. Међутим није лако доћи до адекватног решења!

Неодговарајућа решења пчеларске ваге

Да би сте направили прави избор пчеларске ваге добро је да уочите моја ранија решења јер ћете на њима научити неке од важних принципа који су примењиви и на друге ваге које имате предложене на Интернету. Тако ћете избећи грешке и одабрати право решење за вас!

Овде ћемо изузети скупе електронске ваге које се трајно позиционирају испод кошнице. Цена оваквих вага је таква да у већини случајева обесхрабрује њихову примену. Овде говоримо о јевтиној и ефикасној ваги коју сами можете направити или вам је неко може јевтино израдити.

Моје некадашње решење: вага са полугом

brav vaga poluga2 700 brav vaga poluga700

Вага са полугом користи динамометар прикачен с горње стране на полугу. Доња активна страна динамометра повезана је на метални профил који може да клизи вертикално а на страни кошнице има језичак који се подвлачи под кошницу. Подизањем полуге подижемо и кошницу и читамо вредност половине тежине кошнице. Помоћу завртања са лептир матицом одређује се горњи максимални положај полуге до кога треба подићи кошницу, како би подизање увек било до исте висине. У чему је овде проблем: дотична вага нема конзистентна мерења! То значи да у разлике између два мерења једне исте кошнице имају разлике 1кг, 2кг, па чак и више. Самим тим вага није применљива за већину прецизних пчеларских мерења.

Шта можете научити из овог примера?  Разлог неконзистентности је у томе што имамо вишеструке тачке ослонца: два ослонца у широком распону лево и десно испод кошнице, као и полугу која зависи од варијабилне механичке силе потиска ваше руке. Када сви ови фактори делују истовремено, чак и део милиметра у висини полуге доводи до велике разлике у тежини! Постојање зауставног шрафа који одређује висину до које повлачимо полугу не решава проблем. Најкраће речено систем је превише осетљив од варијабилних параметара конструкције да би био употребљив.

Вага са кантаром

brav vaga razni700

На десној страни ове слике још једно моје некадашње решење: вага са кантаром. На дужи крак ове ваге фиксирао сам мерну траку. Два краћа крака се подмећу под моју кошницу. Качењем фиксног терета (5кг) на променљивом месту дугачке полуге све док се кошница не одвоји неки милиметар од подлоге, или качењем динамометра на фиксном месту дугачке полуге и повлачењем овог динамометра док се кошница не одвоји од подлоге, налазимо тежину половине кошнице.

Да ли је овај једноставан систем применљив? Одговор је: не!

У овом систему имамо пренос физичких сила такав да је оваква вага веома осетљива на нивелацију. Самим тим није одговарајућа за праксу.

Пчеларска вага са комерцијалном вагом за мерење телесне тежине

brav 03podizac vagaLowRes На слици с леве стране, као и на горњој слици с леве стране приказао сам извођење још једне моје ваге која има засебан подизач сличан претходно описаном кантару. Телесна вага се ставља на метални послужавник приказан на слици. Подизачем подигнемо кошницу а другом руком подметнемо телесну вагу на послужавнику испод кошнице и читамо тежину половине кошнице. Да ли је ово решење?

Опет је одговор исти: није! У покушају да изнађем решење са телесном вагом, нисам узео у обзир битне факторе за функционисање телесне ваге: тврда подлога и нивелација сва четри ослонца. Ово су неопходни фактори у тачности мерења. Водите рачуна да је исправно постављена кошница увек нагнута према лету. Такође земљани и травнати терен увек представља варијабилну подлогу. Из тих разлога телесна вага је неподобна за ову врсту мерења.

Страно решење са Интернета: вага са сајлом

 brav vaga stranaДа ли је решење које по једном патенту објављује сајт бихакер оно што желимо? Све што је потребно јесте проверити завршни квалитет мерења које наведена вага може да обави.

Аутор сајта наводи стандардну девијацију 0,72 фунти, тј. 326 грама. Колико се сећам статистике, 3 пута стандардна девијација приближно садржи 99% вредности мерења. Дакле ±978 грама је опсег мерења који човек добија. Ваша мерења овом справицом дакле по самој конструкцији показују варирања од ±1кг што је по мом мишљењу тешко прихватљиво.

Где је грешка у овој конструкцији? Мерење зависи од еластичности сајле, од нивелизације и од мануелно одређеног крајњег положаја. Веома погрешно.

Право решење пчеларске ваге - Славне вага

brav vaga resenjeIzbliza700brav vaga resenjeKosnica1 700

Као што видите сви претходно поменути недостаци су више-мање уклоњени код ваге коју сам коначно успео да конструишем као на горњим сликама. Подизачем ћете подићи кошницу, а другом руком подметнете метални зуб испод кошнице. Овај зуб је накачен на доњи део динамометра и тако је конструисан да безбедно држи кошницу. Подизач вратите у неутралан положај и читате вредност тежине половине кошнице. Овога пута прочитаћете стабилну вредност на динамометру са варијабилношћу око 10грама! У односу на страно решење ова моја солуција даје само 100 пута конзистентнији резултат мерења од решења на бихакер сајту. Мало ли је?

И још нека чуда са Интернета...

Погледајте још нека решења са Интернета на доњим сликама. Навео сам вам у чему су конструкциони проблеми па сада и сами покушајте да интуитивно или на основу мојих претходних коментара прокоментаришете за себе практичност и тачност мерења осталих Интернет решења у односу на моје решење. На основу мог текста горе можете одмах да уочите колико су доња решења неприменљива у пракси из различитих разлога:

 brav vaga primer1brav vaga primer2brav vaga primer3
Europe, Belgrade