Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Занати / Столарство / Како се заиста примењују клап шарке

klap terminiSarke

На Интернету и у књигама сам уочио известан број чланака о клап шаркама који сви имају исту особину: претстављају ову област као лаку и узгредну. Она то понекад јесте али често и није.

Овде ћу приступити клап шаркама на прави начин који ће вам омогућити да примените веома прецизно клап шарку чак и тамо где ће и професионалци имати проблем. Из своје бележнице пренео сам своје нацрте како прорачунавам клап шарке и како то примењујем у пракси. Ови подаци не налазе се у тренутку писања овог чланка ни у једном уџбенику столарства или било где на Интернету или било којим медијима, а ви ћете сами закључити колико су корисни (или не).

Прво да видимо о чему причамо

Клап шарке служе за монтажу крила (врата) на страну корпуса рецимо кухињског елемента или ормана. Клап шарка има делове које ћемо за потребе овог чланка звати: плочица, рука, колено, чашица или шоља и носач чашице.

Ради потпуности да поменемо да постоје тачно три врсте клап шарки: праве, полуколенасте и коленасте (ову последњу сам приказао на слици). У већини случајева права клап шарка се користи за монтажу крила које максимално преклапа ивицу стране корпуса - за преклапајуће крило, а коленасто служи за монтажу крила увученог у тело корпуса - за увучено крило. Полуколенаста клап шарка у принципу је намењена за делимично преклапање ивице стране корпуса, типично кад се на истој ивици стране корпуса састају два крила.

klap ugaoIskosenja

Угао искошења α је позитиван или негативан угао за који је потребно заротирати чашицу да би она заузела угао од 90 степени у односу на плочицу клап шарке, када је клап шарка у затвореном положају. На слици сам означио угао α искошења који је у примеру који дајем позитиван. 

Произвођачи увек наглашавају један други угао, а то није угао искошења већ угао отварања. Угао отварања је максимални угао за који можете да отворите крило када је клап шарка монтирана.

 

 У чему је уопште проблем?

 

 

 

 

 

klap komodaIskosena120603klap komodaIskosena120624

klap komodaIskosena120647Осмотрите мој кухињски елемент на страни лево. Страна корпуса с ваше десне стране је искошена како би се веома практично уклопила у расположиви простор. Лева страна корпуса је стандардна, под 90°.

Захтев за клап шарку левог крила: угао отварања треба је 90°, крило треба даје увучено, дакле примењујемо одговарајућу коленасту клап шарку. Овакве клап шарке су стандардне и има их на тржишту.

Међутим, какву клап шарку применити за десно крило? Захтеви за десну клап шарку су следећи: угао отварања треба даје веома широк, рецимо 120°-130°, а крило је увучено па треба да буде примењена коленаста клап-шарка.

Међутим, где наћи такву клап шарку?

Већи произвођачи клап шарки штампају каталоге у којима имају известан број клап шарки за косе стране корпуса. Ове шарке су скупе и нису увек на располагању, бар када је о Србији реч. Међутим шта ако угао бочне странице корпуса у вашем случају није подржан од произвођача, као у нашем случају? Тада се очекује да ви до максимума искорисите опсег подешавања ових клап шарки; међутим ово подешавање би требало да служи да прецизно подесите клап шарку при монтажи а не да га искоришћавате у друге сврхе, па се лако дешава да не можемо добро да подесимо крило у таквом случају. Да и не говоримо о томе да свако одступање од каталога значи главобољу у примени.

klap linijaPlociceПретпоставимо да имате искошену клап шарку као што је ова коју држим на слици и која рецимо има тражени угао отварања погодан за десно крило нашег кухињског елемента. Уочите пре свега црвену линију која означава пружање унутрашње стране корпуса на коју се монтира плочица клап-шарке. Овде је јасно да оваква клап шарка сама за себе, наравно не може да послужи за увучено крило, јер би страна корпуса дошла у колизију не само са крилом већ и са самом чашицом клап шарке. Таква каква је, ова клап шарка би била погодна за монтажу само преклапајућег крила корпуса, а нама треба увучено крило!

Решење би било да тражимо праву искошену шарку, али шта ако угао искошења не одговара? Специјалне клап шарке имају значајно вишу цену поред осталог. Шта нам је чинити ако немамо такве специјалне клап - шарке?

 

 

 

Моје решење се састоји у томе да употребом додатном (дрвеног) блока повећам висину стандардне плочице клап шарке. Како то изгледа види се на следећим сликама:

klap komodaIskosena120710a klap komodaIskosena120703Десно крило дакле користи нашу искошену клап шарку са широком углом отварања, а увученост крила постижем монажом плочице клап шарке на дрвени блок од шпер плоче тачно одређене дебљине. 
 

Све је ово веома лепо, али како ћете једноставно одредити дебљину дрвеног блока на који треба да монтирате клап шарку десног корпуса?

Моје формуле за клап шарке са позитивним углом искошења α > 0, без додатног блока

klap slikaAvece0

 
klap formuleAvece0   
Формуле за α > 0: обратите пажњу на зелено маркиране величине: оне су главни улазни параметри које треба да имате за употребу мојих формула за клап шарке. О томе више речи у тексту.  У овој и свим другим формулама овде приказаним, угао α се узима са апсолутном вредношћу, иако у тексту говоримо о позитивном или негативном углу α.  

Уочите пре свега на слици за α > 0 да су величине S, T, w i α основне које вам требају запримену формула. Обратите пажњу на то да ће ивица десног крила бити сечена под углом 90-α. Од свих тих наведених параметара ви имате све параметре осим једног: параметар w. Ова параметар је растојање центра чашице до најближе ивице крила у случају преклапајућег крила.

Параметар w

Мој параметар w добија се у ствари на веома једноставан начин. Направићете веома једноставан шаблон за мерење произвољне клап шарке са чашицом Φ35мм.

Шаблон се прави од расположивог парчета дрвета, овде универа. На слици имате три рупе, од којих је функционална само горња. Преостале две су вишак јер се "мајстор мало занео" :-) боље речено експериментисао. Изнад рупе за чашицу видите зашрафљен граничник од шперплоче и испод њега залепљен комад старог металног метра, чије ће функције бити јасне врло брзо.
У горњу упуштену рупу стављамо чашицу клап шарке чији параметар w меримо. klapSarke090840 

 Клап шарка се пре мерења подеси шрафовима или тако да тачно има онај угао искошења који ће имати када се монтира на кухињском елементу. На пример ако је угао закошења 110° подесићемо шрафовима да наша шарка има тачно тај угао, како то показујем на слици испод. Алтернативно овај угао подесићемо уметањем подлошке или динара на дно чашице како сам вам то приказао на слици лево.

klapSarke094139

На слици доле вам приказујем проверу угла 90° стандардне шарке коју сам искористио на левом крилу.klapSarke090924  

Када смо припремили клап шарку како је објашњено, ево како ћемо онда измерити параметар w:

klapSarke094605 klapSarke094552 klapSarke091009

У рукама држим материјал за крило елемента, с једне стране приљубљен уз граничник, а с сдруге стране придржавам клап шарку. На метарској скали очитавам параметар w у милиметрима.

Одстојање чашице клап шарке од ивице крила

 klap definicijaA

Положај центра чашице клап шарке на крилу зависи од два параметра: параметра К и параметра А. Oпсези ових параметара зависни су од конструкције клап шарке и различити су за разне произвођаче. К је параметар у опсегу типично од 3 до 6мм, код неких произвођача и шарки чак 7мм и представља одстојање руба чашице до ивице крила. Параметар А видљив на претходној слици за увучено крило, а у случају преклопљеног крила параметар А је одстојање ивице крила од спољне ивице бочне стране корпуса. Најчешће нећемо погрешити ако одаберемо параметар А у опсегу 0,5-2мм.

За шта нам требају сада К и А параметри? Њиховим одабиром добијамо још једну једначину из које произилази вредност за параметар а у формулама. Наиме на основу изложеног до сада, параметар а=A+K+Φ/2, где је Φ пречник чашице, у нашем случају 35мм. Параметре А и К ви бирате по сопственом нахођењу: важно је само да буду у наведеном опсегу вредности.

Сада за параметар а у ствари имамо чак две истовремено важеће формуле: једна је наведена у овом параграфу, друга је она из раније наведених формула.

Шта ће нама уопште формуле?

Ради се о томе да без формула не би смо имали тачан начин да нађемо дебљину дрвеног блока, на пример. Или не би смо тачно знали како да одмеримо рецимо спољну ширину бочне стране корпуса у случају да је та страна искошена. Да би то било јасно погледајте следећу шему која приказује неке варијанте односа крило-корпус. Која од сличица одговара нашем случају десног крила?

klap preklapanja

То је наравно четврта сличица увученог крила са искошеном ивицом десне стране корпуса. Поставља се питање: колика је рецимо спољна ширина десне стране корпуса нашег елемента?  Ако погледате горе слику за α > 0  видећете да ми у нашем примеру имамо страну корпуса која је са једне стране продужена за Y, а са друге њене стране она је дужа за X+Y у односу на рецимо наш шаблон како смо мерили, а угао сечења ивице стране корпуса на циркулару биће  90+α. Међутим ви имате све параметре S, T, w, а, α па помоћу мојих формула лако налазите прецизну величину било чега што вам треба да правилно извршите сечење стране корпуса и крила.

Како да одредимо дебљину дрвеног блока на кога монтирамо шарку?

Претходни случај формула је онај који вас је припремио како да радите у случајевима када вам дрвени блок није потребан. На следећој слици имате остале моје формуле за све остале случајеве: први горњи је случај позитивног угла закошења са дрвеним блоком, а онда следе случајеви негативних углова са и без блока.

klap strana2 001

 

Да се вратимо сад на наш случај - тј случај десног увученог крила са позитивним углом закошења и додатним блоком. То је прва горња сличица на претходном приказу која је означена уоквиреним "α > 0 плус блок". Како ћете коначно израчунати дебљину блока који вам треба?

Како је речено ви располажете параметрима S, T, w, а, α. Првом једначином са претходне слике ви решавате x, другом једначином добијате y, из четврте једначине утврђујете и коначно из треће једначине израчунавате d односно дебљину блока.

Закључак

У овом тексту, по први пут је јавно приказано како се примена произвољне клап шарке може за такорећи произвољне намене прецизно прорачунати. Ово је битно зато што на тржишту не можете често да пронађете клап шарке за специјалне случајеве. Зато помоћу мојих формула и изложеног поступка имате буквално универзални начин за прорачун било ког случаја у пракси.

 

13.2.2016

 

 

Europe, Belgrade