Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Занати / Столарство / Славне стандард за означавање делова у столарском пројекту

Стандард за означавање делова у столарству

Ни у свету ни у Србији до сада нема јединственог стандарда за означавање делова од којих правите ваш намештај.

kucisteSaOznakama

Ово је вероватно јединствен случај да Србија не касни вековима за осталим мудријим земљама. Разлог је вероватно што индустрије намештаја у свету нису имале интереса да своје стандарде усаглашавају по овом питању. Тако је сваки столар када у рукама држи врата од свог плакара њега остављао без ознаке или је нашарао некакву ознаку само њему знану.

Опет овакво паушално означавање је веома несавршено. Некада је потребно знати која је страна унутрашња,

некада је битно знати оријентацију дела у смеру горе-доле, некада је битан редослед нумерисања делова, и слично. У таквим случајевима столар се обично одлучивао какву ознаку ће нацртати од случаја до случаја, од пројекта до пројекта, а ознаке су се множиле и мењале код сваког столара током година рада.

 

Славне стандард столарског означавања, верзија 1.0

Предности Славне стандарда биће очигледне читаоцу током праћења овог текста; погледајмо одмах практично како се овај (потенцијални) стандард примењује. Први пример видимо на слици десно. Обратите пажњу на ознаке на сваком од елемената кућишта.

Уочимо одмах помоћно правило:

- свака ознака се исписује се на унутрашњој страни кућишта. Ако имате потребу да прикажете ознаку на спољашњој страни кућишта, учинићете то стављајући симбол у мале заграде отоврене према споља нпр     ) vrata

Ако желите да нагласите да је симбол на унутрашњој страни кућишта, затворите га унутар малих заграда, нпр (vrata). Другим речима симболи vrata и (vrata)  имају исто значење. Специфично: ако желите да означите неку страну као спољну без ближе квалификације, употребите симбол ) ( а за унутрашњу страну користите симбол ( ).

У следећој табели имамо објашњење употребљених симбола и једноставан начин за њихово трајно памћење.

 симбол значење како да запамтите симбол

 

desno

елемент десно од посматрача dlanDesni
 levo  елемент лево од посматрача dlanLevi
 gore  горњи елемент visakGore
dole доњи елемент visakDole
pozadi

елемент даљи од посматрача,
задњи елемент, леђа

kucistePozadiSimbol
vrata елемент ближи посматрачу,
предњи елемент
vrata0

Одавде се види метод који  ћете стално примењивати за сваки произвољно сложен део намештаја: прво уочите замишљени спољашњи омотач тј замишљено "спољашње" кућиште и означите га ознакама из претходне табеле. Погледајмо сада како се означавају хоризонталне и вертикалне преграде у кућишту.

симбол  опис  пример
 pregradaHoriz  хоризонтална преграда  primer1 2
pregradaVert вертикална преграда

Секција

Стандард предвиђа употребу секција, обично у словним ознакама: А, Б, В, Г,... Секција означава групу елемената који се засебно спајају и чине операциону или логичку целину.Секцију формирате на местима где желите да формирате групу елемената, ради лакшег означавања и рада са њима. Примери секција: елементи фиоке, делови који имају специфичне преграде, елемнети који сачињавају рам, композитна врата и тако даље. Ако имате проблем са комплексном нумерацијом, једноставно поделите објекат у секције и сваку секцију нумеришете засебно. У горњем претходном примеру део намештаја са парним вратима могао је да буде једна секција, што је избегнуто јер нема других делова са специфичним преградама, а фиоке десно су секције за себе. Као што се види из овог примера, имате слободу да формирате секције по свом нахођењу, наравно држећи се неког конзистентног разлога. Препорука је да слово Ф резервишете за фиоке.

Следећи пример још боље приказује формирање секција:

primer2

Нумерација

Подсетимо се редоследа означавања на примеру лево. Прво уочавамо и маркирамо спољашње замишљено кућиште састављено из горње плоче, доње плоче, леве стране, десне стране, леђа и врата. У нашем случају имамо двоја врата, од којих десна припадају секцији В, а лева су означена ознаком врата за замишљено спољње кућиште. Секције А и Б су фиоке, а секција В је формирана као таква јер има посебну хоризонталну преграду.

Наравно, могли смо алтернативно, да у левом доњем делу формирамо и четврту секцију, иако то у овом примеру нисам сматрао нарочито оправданим, што све није нарочито битно.

Научимо овде следећа помоћна правила:

  1.  свака алфабетска, нумеричка или алфанумеричка ознака својом доњом страном симбола дефинише доњу страну вертикалног елемента, тј предњу страну хоризонталног елемента.
  2. ознака се на вертикалну преграду исписује на десној страни, а на хоризонталној прегради на горњој страни. Ако желимо испис на супротној страни, исписаћемо ознаку унутар  заграда отворених према споља као што смо радили код кућишта.
  3. означавање словним или нумеричким ознакама иде редом нпр А, Б, В у смеру лево -> десно, горе -> доле, тј као кад читате књигу.

Детаљнији пример уређеног означавања (1,2,3... тј А, Б, В....) имамо на слици:primer1 1

Овде је приказана нумерација секције фиоке, као и нумерација двојних врата. И следећи пример на левој страни показује нумерисање:

primer3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведимо општа правила нумерације, прегледно:

  1. нумерација се прво ради по категоријама елемената (нпр сви предњи елементи)
  2. нумерација се потом ради одозго надоле по хоризонталним нивоима.

Нумерација вертикалних елемената: ради се као читање текста - с лева удесно, одозго надоле. Нумерација хоризонталних елемената (нумерација по дубини) ради се тако што се тај скуп елемената логички посматра као да је усправљен на предњем елементу и онда се нумерише као сви вертикални елементи - с лева удесно, одозго надоле.

Погледајмо сада следећи пример.  У њему се дакле, види се да је горња страна раздвојена у два дела који су правилно нумерисани. Одавде се види помоћно правило:

- свака категорија (нпр категорија врата, категорија леве стране итд) нумерише се засебно како је речно као што читамо књигу.primer4

У следећем примеру видимо да предњи елемент, иако приказан симболом врата, не мора нужно бити врата: то може бити лајсна предње маске, или део предњег оквира у америчком систему кућишта са предњим оквиром. 

primer5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преграде по дубини кућишта

 

 Славне стандард предвиђа и веома једноставне симболе за вертикалне pregradaVert2и хоризонталне pregradaHoriz2преграде смештене по дубини кућишта као што сам приказао на примеру класер-фиоке:

primer6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На случају класер фиоке види се помоћно правило нумерисања по дубини кућишта:

- замислимо да је фиока ослоњена на предњем елементу и усправљена, тада нумеришемо као код читања књиге. За пажљивог читаоца: вратите се и погледајте структуру фиоке на једној од претходних слика с десне стране. Видећете да је дупли предњи елемент означен као А1vrata тј А2vrata, а строго говорећи требало је обрнуто јер се елемент А2 налази по дубини.

И на послетку, ево доле једног примера који обједињава многе од претходних елемената. Подсетимо се: означено је замишљено спољашње кућиште, свака категорија је засебно нумерисана, нема секција.

 

primer7

Једнозначне алфанумеричке ознаке

Симетрични бројеви 6, 8, 9, као и друге ознаке, нпр заграде, могу се подвући цртом да се спречи нејасно значење или нејасна оријентација ознаке. Број 3 се може подвући цртом како би спречио мешање са ћириличним словом истог облика. Нула се по потреби прецртава косом цртом Ø да би се разликовала од слова О.

Реперне ознаке стране и ивицеreperi

Реперне ознаке су у широкој употреби у столарству и зато сам их укључио у свој стандард. Ако користите готове елементе обрађене на месту где их набављате, онда вам неће требати. Међутим, за професионалнце и оне који обрађују своје елементе пре уградње, ове ознаке су неопходне: реперна страна и реперна ивица.

Реперна страна (ознака као грчко алфа симбол) даске од пуног дрвета је она која се прво обрађује на машини која се зове равњача (абрихтер) и она значи да је дотична страна поравната. Реперна ивица (ознака као V) је она ивица која се друга обрађује на истој машини и испуњава услов да је под 90 степени у односу на реперну страну.

secenje

Ознаке операција

И коначно последња група ознака коју ћемо обрадити је веома честа: то су ознаке с које стране линије сечења се налази сечиво тестере, ознака великог икс знака за део који се одбацује, и коначно ознака малог икс знака као универзална ознака места бушења:

 

 

Корекција грешака при означавању линија

Нацртали сте линију за неку операцију сечења али сте накнадно установили да је линија погрешно нацртана рецимо за неколико милиметара. Често се линија не може адекватно обрисати или се журимо да би то радили. Решење је предвиђено у стандарду Славне: цртате нову линију у близини старе и уз нову валидну линију стављате знак <. Знак < аутоматски значи занемаривање друге блиске линије и важење само линије уз коју је знак <.

Са друге стране, некада се деси серија грешака. Тада знак < стављате уз једну страну те групе линија и уз тај знак исписујете број линије која је валидна. Ево како то изгледа на сликама:

 

pogresnaLinija

 pogresnaLinija2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8.2015

Europe, Belgrade