Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Информатика / ИБМ дијаграм тока

ИБМ дијаграм тока у моделирању софтвера

Дијаграми тока (flowchart) су најосновнија узгредна алатка сваког програмера/пројектанта. Овде ћемо се потсетити овог важног стандарда.

Како је све почело

Давних 1970-тих, теоретичари програмирања су уз велику помпу објавили да је коначно решен проблем софтвера - стигли су објектни језици. Заједно са њима развијали су се и свакојаки развојни алати а са њима и покушаји да се софтверски ток, модули, склопови, шаблони и шта све не представи прегледно и јасно. Иако је у моменту писања овог чланка УМЛ стандард најизвиканији у домену општег програмирања, вреди размотрити један од првих стандарда који је преживео до данашњих дана. Реч је о ИБМ стандарду дијаграма тока.

Иако су модерни алати и новокомпоновани програмски језици и развојни оквири (frameworks) на први поглед уништили старе функционалне језике и њихове дијаграме, испоставља се да сви програмери увек са стране црткају и дописују се коришћењем баш дијаграма тока функционалних језика.

 

Зашто је неопходан ИБМ дијаграм тока

ИБМ дијаграм тока у себи садржи скоро неуништиву логику у којој се сваки сложени систем пре или касније своди на низ процеса који имају свој почетак, своју припрему, рад са подацима, своје одлучивање и гранање, свој излаз и коначно свој крај. Ви можете да се дичите колико хоћете модерним софтверским факултетом или знањем неког ултрамодерног програмског језика, можете радити на дечјој бројаници или на суперрачунару, али у свим случајавима требаће вам бар као узгредна алатка баш добри стари ИБМ дијаграм тока да опишете све те алгоритме с којима радите.

 

 

Елементи ИБМ дијаграма тока

Елементе дијаграма тока поделио сам у неколико група. Прву групу чини хоризонтални логички ниво, у коме сам окупио елементе који описују секвенцијалне поступке слично размишљању људског мозга.:

Практичност дијаграма

Колико је дијаграм тока сличан функционисању људског мозга и деловања можете видети на следећем примеру:

 

Да ли је за читање оваквог дијаграма неопходно програмерско знање? Не верујем у то. Ето колико је квалитетна логика ових дијаграма: применљиви су практично свуда.

 

Вертикални логички ниво

Под вертикалним логичким нивоом подразумевам блокове који одскачу од хоризонталног по томе што представљају сами за себе неке системе или делове система изван конкретног дијаграма у коме се налазе. Ево њих:

Трећи симбол у реду замена је за неки други дијаграм који почиње овалом са текстом К12; ознака странице је опциона.

 

Паралелни рад и комуникација

Наравно да ИБМ дијаграм тока није намењен за ваше ултрамодерно окружење са 123 истовремео извршавајуће нити, али ево и могућности да представите паралелне токове и комуникационе везе:

Улазно-излазни уређаји

Појединачне уређаје са изузетком архаичних који се више не користе навео сам на следећој слици:

Закључак

Иако је ИБМ дијаграм тока један од најстаријих система описивања софтверских и других система, он је такорећи закон за сваког правог програмера. Овакав дијаграм користи се као помоћно средство уз главне системе моделовања.

 

 19.3.2011.