Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Електроника / Дигитални показивач једносмерног напона и струје

 
pok izblizaДигитални показивач једносмерног напона и струје користан је сваком електроничару. Иако ви наравно поседујете авометар (уређај за мерење напона, струје и отпорности), један компактан уређај који приказује напон и струју коју вуче ваш потрошач је веома корисна ствар. На пример, они који пуне акумулатор старим пуњачем често немају индикацију ни напона ни струје на њему; овим уређајем они могу да знају како се одвија пуњење и када га треба прекинути. Такође, електроничарима по правилу треба одређивање потрошње њиховог уређаја у различитим режимима рада. 
Уместо дакле, да волтметром прво мерите напон, па онда раскидате везе да би сте прикључили уређај као амперметар за мерење струје, овим показивачем ви брзо  и комотно добијате вредности напона и струје.
 

 

Коришћење

Режим рада са једним ДЦ извором напајања:
Показивач се прикључи на ДЦ извор напајања, који служи и за напајање потрошача, и за напајање показивача.

Режим рада са два ДЦ извора напајања:
један извор служи да напаја наш показивач, а други служи за напајање потрошача.

 pok 1izvor uradjen  pok 2izvora obradjen

У овим примерима потрошач је отпорник у доњем десном углу слике, али у пракси то ће бити ваш акумулатор, или неки електронски уређај на једносмерно напајање. 

Показивач може да прихвати од 0 до 100 Волти напајање потрошача, док се напајање показивача ради извором од 4 до 30 Волти. Ако користите један извор напајања и за потрошач и за показивач (слика горе лево) онда извор мора бити од 4 до 30 Волти.

Израда

У суштини  овде не постоји електронска израда: користите готов кинески модул кога наручујете преко било ког кинеског сајта. Реч је о модулу "DC 100V 10A Voltmeter Ammeter Blue + Red LED Amp Dual Digital Volt Meter Gauge". Произвођач даје следеће шеме повезивања:
pok clanak0 0 pok clanak0 1 

Ево како изводите примену ових шема. 

pok semaКинески модул са ознаком DSN-VC288 има један конектор са   дебелим жицама и један конектор са танким жицама. На мојој шеми приказао сам повезивање модула са одговарајућим конекторима.

У вашем извођењу можете банана конекторе да замените клемама за акумулаторе, или да имате више разних врста конектора по жељи.

 

Завршница

 
Ево како изгледа наша кутија:
 pok prednjaStr obradjen pok gornjaStr obradjen   pok zadnjaStr obradjen
 Предња страна Горња страна Задња страна
  
Europe, Belgrade