Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Глобалистичка агресија

Сатанистичка Делфи техника манипулације

Манипулатор спроводи Делфи технику на састанку неке групе људе делећи је на сукобљене подгрупе, како би те људе изманипулисао и резултат састанка прогласио као заједничку или већинску вољу те групе људи. Тако проглашена воља “заједнице”, “глас народа”, “већинска одлука” је увек унапред пројектована пре састанка. Манипулатор је ту “ђавољи адвокат”.

delfiОдабир манипулатора: бира се човек са којим се учесници могу лако идентификовати, нпр из њихове средине, њиховог нивоа образовања, итд. Манипулатор тежи да га у почетку што већи број учесника активно прихвати као њиховог члана, блиског њима и “објективног”. Манипулатор се посебно тренира да неког пред скупом начини глупавим, агресивним, смешним, догматским, нетолерантним, наивним, нејасним (ГАСДННН). Манипулатор пре састанка прикупља информације о могућим противницима циљаног закључка. У првом делу састанка, током упознавања, у припреми састанка и слично, манипулатор покушава да уочи лидере, прегласне и оне који су колебљиви. Извиђачи манипулатора за време пауза састанка мешају се са групама, шпијунирају и провоцирају мишљења, како би уочили групе и њихова опредељења, које преносе манипулатору. На основу свих информација, манипулатор у даљем току састанка коригује своју тактику. Током састанка уочава ко с ким седи и где су центри отпора. Манипулатор дели људе у групе, а потом подстиче сукобе између тих група претварајући се да је непристрасан, а интензивно подмећући мишљење да су противници циљаног закључка ГАСДННН и да причају бесмислице.

Делфи техника манипулације у форми лажираних избора:

- Манипулатор одмах у почетку што раније покушава да идентификује потенцијалне противнике циљаног закључка састанка, издваја их, и усмерава скуп тако да ове своје противнике прикаже као ГАСДННН, окрећући остале учеснике против ових људи.

- манипулатор подели учеснике састанка на рецимо 6 или 8 дискусионих група којима подели питања и затражи да они таксативно испишу своје сумње у вези те тематике и такве одговоре прикупи.

- манипулатор онда прескаче оне сумње које му не одговарају и за финалну одлуку скупа учесницима и целој заједници прогласи унапред одређено решење.

Делфи манипулација у форми “циљани закључак на сто”:

Када је манипулатор извршио сондирање група, подстакао групе да се свађају, довољно избрукао оне који су противници његовог циљаног закључка, онда се може одлучити да стави циљани закључак као “предлог” на разматрање и покрене дискусију о овом свом или “колективном” предлогу. Ако је добро обавио претходне манипулације, његови сарадници уметнути у групе иступају као да је овај предлог њихов сопствени, гурајући остале чланове групе да се сложе са циљаним закључком, кога на крају прихвата већински цела група.

Делфи манипулација се веома много примењује у Америци у локалним самоуправама (“community groups”), са родитељима, са наставницима и са децом.

Europe, Belgrade