Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Глобалистичка агресија

Глобализам / Рушење вредности друштва


Глобализам / Рушење вредности друштва

Најјаче научне институције упрегнуте су да психолошким, друштвеним и економским открићима подупру наставак и ширење глобалистичке власти. По препоруци научних глобалиста Глобалистичка влада предузима све мере да растури базичне вредности пре свега европских и америчких, а потом и свих других друштава широм света.

У претходном чланку видели смо глобалистичку деградацију политичких и демократских друштава широм света. Овде ћемо се укратко осврнути на уништење још неких базичних стубова друштва.

Жена у глобализму

Покрет феминизма имао је свој почетак у ослобађању жена од неравноправног положаја у друштву. На жалост, глобализам је злоупотребио феминизам да га усмери на страну која одговара новом ропском положају жене.

Жена у глобалном капитализму преузима додатну улогу историјски гледано прво фабричког, а потом и канцеларијског радника, задржавајући многе традиционалне послове. Док је раније радила скоро искључиво у кући одржавајући домаћинство, децу и била стуб породице у одсуству мушкарца на спољном послу, жена модерног друштва сада осим породице и модерног домаћинства мора да проведе бар 8 сати на радном месту. Занимљиво је да глобализам без изузетка ставља жени у задатак прво регулисање радне обавезе у канцеларији или погону, па тек онда јој милостиво допушта да малобројне преостале часове посвети својој породици.

Са друге стране жени је омогућен формално правно "равноправан" положај са мушкарцем, који је и пре жене био упрегнут у капиталистички најамни јарам. Ова формална равноправност омогућила је жени запослење и изворе прихода, дајући јој на први поглед важнију улогу у породици. Међутим, са друге стране, вештачко подизање улоге жене није могло да укине или побољша њену биолошку улогу мајке и родитеља.

Своју правну заштиту и финансијску самосталност жена је платила неправедном ценом. Напустивши улогу родитеља да би се посветила послу и каријери жена је коначно дефинисала урушивање породице јер је породица овако остала и без другог родитеља.

Рушење породице

Смештањем оба родитеља у капиталистичке торове, измењена је функција породице. Деца су већи део дана остављена без родитељске бриге, надзора и васпитања. У периоду током дана док родитељи раде, деца су препуштена случајним факторима васпитања, већином улици.

Када су у школи, децу преизима образовни систем.

Образовни систем

Спроводећи глобалистички програм, сва глобалистичка друштва изменила су традиционални образовни систем. Уведено је уско капиталистичка специјализација а све друштвено васпитне мере избачене су из модерних образовних система.

Под диригентском палицом глобал-медија, друштва су избомбардована лажним "демократским" начелима о "правима деце" и потреби да се деца "заштите". У сврху заштите деце морал у школама је укинут, а васпитачи немају право да реагују на било који практичан начин када деца праве испаде, туку своје другове, или у екстремним случајевима чак и убијају. Васпитач је сведен на пуког пуниоца "знањем" дечјих главица и референта догађаја у учионици обично директору или полицији.

Рушење целог друштва

Рушење породице је и био циљ научно подупртог система глобалистичког условљавања. Након њега није било нарочито тешко урушити и државу. Пројекат Европске уније одиграо је у Европи улогу поробљивача европских друштава и служи као тамница њених народа. Овој теми посвећен је чланак који детаљније објашњава како су глобалисти извели утамничење европских друштава.

Кроз измене изборних система и предају битног дела државне суверености, глобалистичка творевина Европска унија преузела је за рачун Глобалистичке владе управљање над европским државама. Последице овог преизимања сада су свима очигледне у економској стагнанцији свих европских држава, рекордној незапослености свих ободних земаља Уније, растућој беди и духовном расулу ових народа.

 

 

Референце:
'-Глобализација и нови светски поредак, др Војислав Мићовић, Чигоја, 2002

23.10.2011