Информатика / FitParts - Sketchup проширење за прављење цртежа резања

FitParts је проширење намењено за софтвер Sketchup 2018, Sketchup 2017 и Sketchup 2016. Ово проширење служи за аутоматско генерисање цртежа за резање панела и плоча било да су од дрвета, пластике, метала или стакла. FitParts проширење прави цртеж који приказује како треба сећи плочу у стилу гиљотине, дакле погодно за сечење у једном пролазу без заустављања у материјалу. FitParts аутоматски прорачунава резање на основу димензија плоча које имате на располагању и које му ви задајете; он дакле чита димензије селектованих компонената и група директно из вашег Sketchup дизајна. Тако ово корисно проширење може да се примени у столарству, раду у металу, индустрији стакла, пластичном моделирању, било као хоби варијанта приступачне цене, или за професионални рад.
 Разлика између верзија

 Преузимање пробне верзије:

amblemBasic

Поручите пуну верзију:

FitPartsamblemPro

FitPartsglavnaSajt
FitParts проширење рачуна колико вам панела / плоча / табли треба да бисте могли да изрежете потребне делове са цртежа. Након тога ће вам приказати визуелно у самом Sketchup-у симболично сваки панел са цртежом  резања. Цртеж резања приказује прецизно линије резања, димензије сваког дела и серијске бројеве који идентификују делове. На крају покрећете извештај који садржи легенду - објашњење серијских бројева и њихових димензија, погодан за штампање.

FitPartsMalaKomoda

Процедура употребе једноставна као: 1-2-3

  1. Нацртајте ваш модел у Sketchup-у. Током цртања направићете групе и/или инстанце компоненте за сваки део који желите да укључите у цртеж резања. Све преостале линије, криве, површине и сличне објекте који нису груписани тј нису компоненте можете сакрити или их груписати да се не би лепили током цртања које ће извршити FitParts.

  2. Селектујте групе и компоненте у Sketchup-у које желите да изрежете од расположивих панела. FitParts Pro има важну могућност провере која ће вам олакшати налажење пропуста које сте направили у дизајну а који би утицали негативно на план резања, па их тако можете уклонити пре но што покренете да вам се ради план резања.

  3. Опција у менију Extensions / FitParts / MakeCutlist у Sketchup-у ће вам приказати екран дијалога у коме одабирате димензије панела које имате и које треба резати. Притисните мишем на Cut дугме за резање да би сте направили план резања.
    FitPartsPanelIzbor
    FitPartsUkrasSketchup опција у менију Extensions / FitParts / ReportAfterCutlist ће вам пружити табеларни списак/легенду делова, њихових ознака и њихових димензија. Нема више мукотрпног мануелног прикупљања димензија потребних делова из почетног концепта у папиру или проналажење истих у Sketchup цртежу - FitParts ради све ово у једном потезу.

 

Главни параметри

Приликом покретања опције 2) Make cutlist у менију, корисник добија дијалог параметара. Основни параметри сечења обухватају димензију расположивих панела, јединице мере панела, ширину реза (керф) и јединицу мере за рез.

Ивична трака - кантовање [FitParts Pro особина]

Верзија FitParts Pro омогућава кориснику одабир дебљине ивичне траке и спецификацију ивица које треба облепити ивичном траком. За сваки селектовани део у Sketchup моделу могуће је пре извршења операције прављења листе резања дефинисати његово оивичавање. Осим дефинисања појединих ивица сваког дела засебно, могуће је од једном дефинисати за све селектоване делове исти начин оивичавања, чиме је знатно убрзан рад за већи број комада. Изглед овог дијалога:

bandingEkono

Poдржан је рад са 4 ивичне траке: трака А (приказана у црној боји), трака В (у црвеној боји), трака Ц (у зеленој боји) и трака Д (у плавој боји). Сваки сечени део може да се дефинише са потпуно засебним кантовањем на свакој својој ивици, засебно од свих осталих делова и засебно од осталих својих ивица. У табели делова можете уочити 4 линије за кантовање (колона Banding) у разним бојама које описују који начин кантовања сте одабрали за сваку од могућих трака.

Ако је потребно брзо доделити начин кантовања траком А за све ивице, ово се може урадити опцијом "Set the same tape A banding for all parts". На овај начин сви делови аутоматски добијају исти начин оивичавања траком А. Корисник је слободан да након употребе ове опције различито оивичи неке делове који се разликују од већине осталих делова, тако што ће на таквим деловима у табели делова у оивичавању ручно изменити начин њиховог оивичавања траком А.

Након извршеног програмског сечења, корисник може покретањем Извештаја да добије списак својих оивичавања.

Контрола оријентације дела при сечењу

Ако табла има неку структуру или пружање влакана, често је потребно део при сечењу поравнати са дужом или са краћом страном табле. FitParts омогућава кориснику да контролише како ће сваки део бити окренут приликом резања.

Да би сте исконтролисали оријетацију дела на табли, након одабира мени опције за резање, користићете колону табеле Rotate. Ако маркирате део да буде без ротације, тада ће део бити резан тако да дужа страна дела и табле буду паралелне. Ако је део са ротацијом онда ће бити ротиран 90°. 

Извештај

Сви резултати које FitParts произведе остају у оквиру Sketchup-a и тако корисник остаје у текућем и познатом софтверском окружењу на које је навикао. Ако током процеса генерисања шеме резања на први поглед не видите ваше оригиналне објекте то је само привидно тако: оне су скривене да би приказале шему резања и могу се учинити видљивим помоћу стандардног Sketchup Layers прозора.

FitParts утиче на Sketchup модел само минимално: генерише по један Sketchup слој за сваки панел. Ови слојеви зову се FitParts, FitParts1, FitParts2 и тако даље. Штампање ових слојева тј шема резања радите Sketchup окружењу на уобичајен начин.

Извоз података ради се из прозора извештаја на два могућа начина. По првом начину користите опцију менија Extensions / Fitparts / Export to csv којим генеришете csv формат датотеке прихватљив за већину графичких и других програма (CutListPlus, WPS (Kingsoft) Spreadsheet, MS Excel и други). По другом методу применљивом на прозор валидације и прозор извештаја, методом копирај / налепи (cut&paste) преносите у одредишни програм не само податке већ и форматизацију тих података чиме добијате репрезентативни изглед погодан за презентације.

izvestaj800

У горњем примеру можете видети излистане панеле, њихове резане димензије са дебљином делова, њихово оивичавање са четри доступне траке и преостали проценат материјала након сечења.

И друге предности

FitPartsMnogougl

FitParts ће покушати да укључи у план резања скоро све што му селектујете у Sketchup моделу, дајући вам тако највећу могућу слободу у раду.  Можете одабрати селекцијом било компоненте, било групе, било обе врсте Sketchup елемената заједно, и FitParts ће их укалкулисати ако сте их креирали тако да операција exploded, једанпут активирана даје иоле репрезентативне површине. Не брините - FitParts неће растављати ваше компоненте, све остаје онако како сте ви дизајнирали и не мења се у вашем дизајну. FitParts ће дакле само погледати из чега се састоји свака компонента коју сте селектовали и ништа више од тога.

FitParts ће одбити да селектовану компоненту/групу из Sketchup модела укључи у план резања само ако сте направили озбиљну грешку у дизајну. Али не брините нарочито о овоме, то се да исправити: Pro верзија FitParts-a (тј она коју можете наручити) има засебну могућност провере квалитета селектованих елемената Sketchup-а (Extensions / FitParts / ValidateSelection) како би вам помогла да направите неопходне исправке у Sketchup моделу пре но што покренете план резања.

Дебљина панела тј плоче коју физички поседујете на стању не мора да се слаже са дебљином у Sketchup цртежу. У пракси рада са Sketchup-ом ово је веома пожељна особина зато што људи веома често праве грешке у цртању плоча правећи неколико милиметара дебље или тање плоче него што би требало. Ово није никакав проблем за FitParts!

FitParts подржава правоугле или друге облике компонената и група са правоуглим ивицама али у многим случајевима и више од тога (могуће је да ће се ово још више проширити у будућим верзијама).

Сви резултати којеFitParts буде направио остају у самом Sketchup-у, па тако радите стално унутар текућег и познатог софтверског окружења. FitParts се минилно меша у Sketchup модел: он ће генерисати само неколико додатних Sketchup слојева више (један Sketchup слој по панелу), може се десити да уради неке додатне селекције на Sketchuп моделу, да измени Sketchup песпективу или поглед како би вам приказао те нове Sketchup слојеве, али ништа преко тога. Дакле немате суштинских измена полазног дизајна. За почетнике: добијен цртеж резања приказујете тако што учините Sketchup слој на коме се он налази видљив а све остале Sketchup слојеве учините невидљивима - молим погледајте Упутство у самом програму за детаље. Напослетку можете сачувати или обрисати Sketchup слојеве тј цртеже које је FitParts генерисао (они су именовани FitParts, FitParts1, FitParts2,... Штампање цртежа резања ради се унутар Sketchup-а лако и без проблема, као и свако друго Sketchup штампање.

FitParts није ограничен било каквим именовањем ваших компонената или група: битно је само оно што селектујете на Sketchup цртежу и битно је да се ради о компоненти или групи. Ако то није случај, FitParts ће вам указати на проблем када активирате валидацију тј већ раније поменуту проверу квалитета селектованих Sketchup елемената.

FitParts подржава метарске и енглеске мерне јединице. На самом цртежу резања који добијете,FitParts ће вам увек приказати резултате у вашим јединицама које сте одабрали у Sketchup-у. Ове јединице на цртежу резања дакле, могу бити потпуно различите од улазних димензија у којима сте навели димензије плоче и дебљине сечења на почетку.

Извештај и валидација могу се извести (експортовати) у Excel формат било у целини било у ма ком жељеном делу. Извоз се ради једноставним селектовањем мишем, копирањем и лепљењем (paste) у Excel апликацију.

Дебљина сечења (керф) вам је такође на располагању.

FitParts Pro верзија вам омогућава да специфицирате ивичну траку (кантовање) и тако коригујете резање с обзиром на ове задате параметре.

Подржана верзија Sketchup-а: Sketchup 2018, Sketchup 2017, Sketchup 2016

Оперативни систем: Microsoft Windows; тестиран на MS Windows 10.

 Разлика између верзија

 Пробна верзија:

amblemBasic

Поручите пуну верзију:

FitPartsamblemPro

Инсталација

Процес инсталације је следећи:

  1. У Sketchup-у покрените Window \ Preferences \ Extensions, притисните дугме InstallExtensions у доњем углу. Добијате дијалог у коме укажете на локацију датотеке са rbz суфиксом (екстензијом).
  2. Рестартујте Sketchup. Надаље користите FitParts помоћу мени опције Extensions / FitParts.

 Поређење FitParts верзија

 

Особина FitParts Basic
FitParts Pro
метрички систем мера
zeleniCheck zeleniCheck
енглеске јединице мера
zeleniCheck zeleniCheck
ширина резања
zeleniCheck zeleniCheck
макс. број делова
 10 велики
макс. број панела 10 неограничен
валидација zeleniCheck zeleniCheck
компензација за ивичну траку ("кантовање") crveniKrstic zeleniCheck
комерцијални аспект бесплатан са наплатом

 

Научите како да муњевито направите правоугле делове коришћењем Фитпартса:

 Fitparts подржава скоро сваки облик:

 Научите како се чисти дизајн практично и ефикасно коришћењем Фитпартса:

22.9.2016

28.1.2017