Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Здравље / Радијација - мобилни телефони

Утицај радијације на људско здравље

- део пети -

Серија чланака о радијацији: утицај мобилне телефоније и уопште утицај радиофреквентног и микроталасног спектра електромагнетног зрачења на људско здравље.

 

Радиофреквентна и микроталасна поља

Радиофреквенције изнад 1МHz, микроталаси и инфрацрвени зраци индукују вртложне струје у људском телу. Наука је доказала да ове струје изазивају загревање тела; микроталасна рерна примењује у пракси ово научно сазнање.

[Џон Моулдер] РФ, микроталасни и инфрацрвени део електромагнетног спектра

Вероватно тренутно најважније зрачење у овом делу спектра за општу популацију потиче од мобилних телефона и базних станица мобилне телефоније.

Опсег зрачења мобилних телефона је у домену 0.9 до 1.8 GHz. По неким наводима базна станица типично зрачи 60W преко своје антене, и ово зрачење на удаљености од 150 метара има густину снаге реда величине десетина микровата/cm2. Мобилни телефон у максимуму зрачи по неким мерењима између 1 и 2 вата; густина снаге је по неким мерењима на 10 цм износила 600 микровата/cm2 на антени и 3000 микровата/cm2 на слушалици! Као што се види, антена не мора бити најјачи извор зрачења мобилног телефона.

 

Дејство радиофреквентног и микроталасног зрачења на здравље

Ово зрачење изазива и научно доказане биоефекте али су и они повезани са загревањем: катаракта, опекотине коже, дубинске опекотине, топлотни удар. Међутим научна сазнања као и код осталих делова електромагнетног спектра немају довољно научних аргумената којима би научно повезала рак или друга обољења са дејством овог дела спектра.

Већина мерења у овој области изведена су у последњој деценији у вези са мобилним телефонима. Јединица која се често користи је мера специфичне апсорпције САР и изражава се у ватима по килограму. САР се мери рачунским путем на основу података добијених мерењем на моделу главе испуњеном течношћу контролисане густине која симулира ткиво у глави. Овакво мерење очигледно инсистира на самој количини енергије која се зрачи и одражава само термички ефекат. САР не изражава опасност по здравље, јер не разматра узраст или осетљивост особе, нити различито физиолошко дејство различитих фреквенција. САР је сувише груба и неодговарајућа мера која не приказује физиолошко дејство мобилног телефона на човека. Прави начин мерења је мерење густине снаге зрачења за одређену учестаност. Типична вредност САР за мобилне телефоне је у опсегу 0.7 - 1.4 W/кг. Ипак, резултати испитивања по растућим вредностима САР објављени на сајту https://b4.consumer.bz.it/download/35v1261d1344.pdf су врло индикативни:

САР
установљено
Аутор и година
0.000021 - .0021
измене у ћелијском циклусу и размножавању
Kwee, 1997
0.0004
импулсно дејство мобилног телефона узроковало промене на граници мозак-крв која штити мозак од спољних штетних хемикалија и токсина, 915MHz
 
0.001
електроенцефалограм можданих таласа измењен када је изложен сигналу мобилног телефона од 0.1микровати по кв. центиметру
Von KIitzing, 1995
0.0317
смањење апетита и жеђи
Ray & Behari, 1990
0.005 - 0.05
увећање калцијума
Dutta et al, 1989
0.14
увећана реакција имуног система при 100 микровата/cm2.
Elekes, 1996
0.13-1.4
рак лимфних чворова је 2.4 пута већи код полусатног излагања сваког дана мобилним телефоном, 900MHz
 
0.26
штетно дејство на очи
Kues, 1992
0.4
статистички значајно повећање злоћудних тумора при 480 микровата/cm2.
Guy, 1984
0.58 - 0.75
биолошки ефекат на развој тумора мозга је 18% изнад стандарда при 836MHz сигналу из мобилног телефона
Adey, 1996
0.6-1.2
ДНК једнострука и двострука оштећења, 2450MHzLai, 1995
 
2.4 - 24
при врло малим интензитетима узрокује оштећења ДНК људских ћелија кроз директна оштећења и кроз смањење поправки ДНК. 800 микровата/cm2.
Phillips, 1998
2-3
убрзање рака коже и тумора дојке 50-75% изнад стандарда
Szmigielski, 1982

Наглашени део текста одговара зрачењу мобилних телефона.

Биоефекти су измерени при густини снаге од само 0.1 микроW/cm2. Ови биоефекти односе се на културе ћелија, бактерије или животиње које су биле изложене зрачењу у контролисаним лабораторијским условима и за које је научним методама ДОКАЗАНО дејство зрачења. Како се право испитивање уместо глобалистичким САР методама изражава у микроват/cm2, ево табеле која показује резултате истраживања сортиране по интензитету густине зрачења:

густина снаге
установљено
аутор
0.1
електроенцефалограм можданих таласа измењен
Von Klitzing, 1995
0.16
утицај на моторне функције, меморију и пажњу школске деце
Kolodynski, 1996
0.168-1.053
неповратна неплодност код мишева након 5 генерација излагања сигналу мобилне телефоније
Magras & Xenos, 1997
0.2-8
двоструко увећање леукемије код деце при излагању АМ и ФМ таласима
Hocking, 1996
1.3 - 5.7
твоструко увећање леукемије код одраслих при излагању АМ таласима
Dolk, 1997
2.4
интерференција са медицинским уређајима бар до 1 ГХз
Joyner, 1996
2-4
директно дејство на јонске канале у ћелијама, отварање ацетилхолинских канала
D'Inzeo, 1988
4-10
време визуелне реакције деце је смањено, меморијске функције смањене
Chiang, 1989
5-10
утицај на активност нервног система
Dumanski, 1974
10
значајне резлике у времену визуелне реакције и смањење меморијских функција
Chiang, 1989
10-25
промене у хипоталамусу
Belokrinitskiy, 1982
30
дејство на имуни систем
Veyret, 1991
50
умањење рем фазе сна (значајно за меморију и учење)
Mann, 1996
100
измене функционисања имуног система
Elekes, 1996
100
пад инсулина за 26%
Navakatikian, 1994
120
патолошке промене на можданој опни, 915MHz
Salford, 1993

 

Шта кажу стандарди за мобилну телефонију

IEEE стандард специфицира 579 микроW/cm2 за телефоне који раде на 800 до 900 MHz. Амерички FCC специфицира чак 1000 микроW/cm2 за становништво, а професионалцима који раде са електричним уређајима милостиво допушта "само" 5000 микроW/cm2. Ако те квазистандарде упоредимо са нормалним фоном зрачења од 50 микроW/cm2 или са чињеницом да већ 0.1 микроW/cm2 утиче на промену функционисања ћелија, онда се види прави значај ових стандарда и глобалистички циркус који се чини са такозваним "обичним људима".

 

Електромагнетна зрачења

Електромагнетна зрачења за разлику од поља постоје и онда када је њихов извор искључен. Елм зрачења се шире просторно и временски све док не буду апсорбовани у некој средини. Елм зрачења имају као свој извор антенску емисију, која потиче од проводних површина чија дужина је упоредљива са таласном дужином таласа кога дотична антена емитује.

Природни ниво тј густина снаге зрачења пуног Месеца који се може измерити на површини Земље при чистом небу износи 0.1 микровата/cm2.

 

Закључак

У основи нема свеобухватних и исцрпних научних истраживања о опасностима које кућни и индустријски уређаји представљају по наше здравље. Али како је раније наведено има поприлично доказа да би у широком кругу требали да избегавате електричне уређаје колико је могуће, у најмању руку.

Сви претходно наведени извештаји су врло озбиљна индикација о томе шта се дешава. Велике индустрије ће тешко изфинансирати било каква додатна улагања у овој области јер је велики новац укључен у производњу електричних уређаја. Увођење било које озбиљне заштите би водило високим ценама и недозвољивом губитку похлепних индустријских вођа.

Дакле суштина је следећа: неки од нас ће бити богати, а неки од нас ће бити (врло) мртви због тога што они први желе да буду (врло) богати. Ствар је баш тако једноставна.

 

 

Литература:
"Истине и заблуде о зрачењима" - Душан Јањић, Београд 2005.
http://www.csicop.org/si/9807/magnet2.html
Medical College of Wisconsin, Prof John Moulder (http://www.mcw.edu/gcrc/cop/static-fields-cancer-FAQ/toc.html)
"Air Ions and Health", ALBERT P KRUGER AND DAVID S SOBEL, Spartan Enterprises, http://www.ionizedwater.com/negions_n_health.htm
http://www.wave-guide.org/library/studies.html
http://www.wave-guide.org/archives/emf-l/Mar1999/(Curry)-Some-more--blue-world--cell-phone-measurements-----.html
http://www.globalchange.com/radiationlevels.htm

 

 05.8.1999., рев.01.12.2005