Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Електроника / Електрични шпорет: замена рингле са три извода ринглом са четри извода

Текст је лично мишљење аутора који не преузима одговорност за евентуалне грешке, иако је чланак учињен у најбољој намери да помогне свим практичарима да реше овај проблем. Ако се не разумете у рачунање електричне снаге или имате неки други проблем са овде изложеним текстом, боље препустите посао електричару.

Стари шпорет

elektronikaSporetRingla

Дакле имате стари шпорет и прегорелу грејну плочу (ринглу) са 3 извода. У продавници налазите само плочу истих димензија и исте снаге али са 4 извода. Како дакле спојити нову грејну плочу? И шта ако нова грејна плоча има различиту снагу од претходне? Решење имате у овом чланку. За овај посао требаће вам мерни инструмент са могућношћу мерења напона и отпора.
 

Ознаке жица

На старом шпорету 3 жице улазе у прегорелу грејну плочу коју ћемо за потребе овог објашњења назвати: жица А, жица Б и жица В. На старој прегорелој плочи су бројчане ознаке неким редом, рецимо типично: 1 2 4 3, с тиме што ознака 3 нема никакве контакте на себи тј нема функцију (погледајте слику десно). Ви у вашем случају можете имати другачије ознаке, а у чланку ћемо се држати наведених ознака.
Дакле на старој плочи како приказује слика с десне стране имамо три жице А, Б, и В које улазе у контакте 1, 2 и 4. У вашем случају можете имати другачије ознаке и боје.
На новој плочи је све исто као на старој само имате с десне стране још један прикључак, рецимо под бројем 3. Сад дакле треба три жице А, Б и В некако да повежемо у ознаке 1, 2, 4 и 3 на новој плочи.

Принцип рада грејне плоче са 3 извода

 Типичан рад ваше старе рингле са 3 извода је као на слици лево:elektronikaSporetPovezivanje прекидач може бити у положају искључено (прва шема) и може имати још три положаја: 1, 2 и 3.  Три жице које иду на отпорнике на слици су редом с лева удесно: А, Б и В. Шта ако побркамо жице, која је А, која је Б и која је В? Из слике се види да када окренемо прекидач у положај 1 (ако су отпорници једнаки), жица В ће бити она на којој је напон 115V у односу било на жицу А, било на жицу Б. Када окренемо прекидач у положај 2, жица Б је она која са жицом В из претходног корака има 0 волти. Преостала жица је жица А. Ово дакле утврдимо инструментом.
Како сад то све ради? Погледајте шему повезивања. Кад је преклопник у положају 3, струја тече између жице А и В, и такође тече између жице Б и В, и жице А и Б су на истом потенцијалу. У положају 2 преклопника, жице А и В су под напоном а жица Б не проводи струју. И коначно у случају положаја 1 преклопника, струја тече само кроз жице А и Б.

Установљавање конкретних отпорника нове рингле

Као што смо видели рингле са 3 извода имају тачно 2 грејача (отпорника). Ови отпорници могу али не морају имати исте вредности отпора. Наша нова грејна плоча има 3 грејача. Ми ћемо зато прво за нову грејну плочу установити инструментом отпорности између њених крајева. Кад то урадимо добићемо низ грејача. На пример:
elektronikaSporetOtporiNova
Ви ћете наравно проверити инструментом вредности отпора тако што ћете између контакaта нове плоче пронаћи све отпоре и простом математиком установити како су у вашем случају означени крајеви и који су отпори грејача између дотичних извода. У примеру који се овде наводи отпори грејача су 264, 264 и 181Ω.

Одабир повезивања нове грејне плоче

Начин повезивања није универзалан и зависи од ваших жеља и потреба: дакле повезивање се може урадити на више начина. Овде ће бити приказани принципи и начин размишљања који ће вам помоћи да у свом случају лакше пронађете решење за свој случај.
Да покушамо један универзалан приступ: погледајте отпорнике нове плоче чији сте положај установили мерним инстгрументом и начините све комбинације које можете из њих. Нпр ако их вежете паралелно добићете отпор 1/(1/264+1/264+1/181) тј 78Ω. Ако вежете 264Ω и 181Ω у паралелу добићете 1/(1/264+1/181) тј 107Ω. И тако правите све могуће различите комбинације отпорника не размишљајући о прекидачу, само комбинујте отпорнике на све могуће начине. За наш случај добићемо тако низ вредности отпорности које се могу остварити и које ће сортиране од најмање према највећој изгледати овако: 78Ω, 107Ω, 132Ω, 181Ω, 313Ω, ... Запамтите да у свим случајевима ваше плоче кад дођете до око 300Ω нема потребе да идете преко ове вредности јер ћете тиме добити снагу испод 150W што је рецимо неки доњи лимит употребне вредности, или онолико колико ви желите. Ако нова грејна плоча има исту снагу као и стара (претпоставка у почетку овог текста), онда је сигурно прва најнижа вредност отпорности (78Ω у нашем случају) управо она при којој нова плоча развија највећу снагу и то је обавезна комбинација коју резервишемо за положај 3 прекидача. Ако нова плоча има већу снагу од старе, онда ће најнижа вредност отпорности морати да буде већа од најмање из нашег низа, тако да при највећој опетерећности шпорета не превазиђемо укупну предвиђену снагу шпорета. У нашем случају стара плоча је исте снаге као нова (600W), и то при 230V напајања одговара отпорности 78Ω. Међутим, ако је наша стара плоча била рецимо 500W, нећемо смети да одаберемо 78Ω из низа, већ ону која одговара 500W, a то би било 107Ω у нашем примеру.
Дакле, на основу претходног закључивања, ми бирамо тачно три вредности из низа 78Ω, 107Ω, 132Ω, 181Ω, 313Ω. Зашто баш три? Зато што преклопник на нашем шпорету има 3 активна положаја за ангажовање снаге. Ако то није случај, наравно бирамо онолико вредности колико имамо положаја.
Принципи за одабир: вредност 78Ω бирамо свакако јер она одговара положају највеће снаге грејне плоче; вредност 313Ω нам треба јер она одговара најмањој жељеној снази грејне плоче. И коначно између предлажем одабир вредности на средини између ове две, а то је рецимо 132Ω. Наравно ви можете и другачије да одаберете средњу вредност. На слици лево приказано је како изгледају комбинације отпорника које нам требају, и оне с лева удесно одговарају еквивалентним отпорима 313Ω, 132Ω и 78Ω, тј положајима преклопника респективно 1, 2, 3.elektronikaSporetOtpornici
Кад смо одабрали те три вредности отпора грејача, коначно треба да одлучимо како да повежемо нову плочу.  Ово укључује одређивање на који од контаката 1-4-2-3 иду жице А, Б и В; како три жице иду на четри контакта јасно је да ћемо имати једно кратко спајање на контактима 1-4-2-3, иако за сад не знамо где.  Из једног или два покушаја то се све да израчунати на следећи начин.
Прво се налази положај крактоспајача: упоредите три случаја и нађите шта је заједничко и ето трајне кратке везе коју морамо да реализујемо. У нашем случају два отпорника 264Ω су свуда у паралели, дакле наш краткоспајач налази се између тачака 1 и 2 независно како спојимо А, Б и В жице.
Нацртамо сада положај крактоспајача и нацртамо захтеве које смо раније навели за положаје 1, 2 и 3 преклопника:elektronikaSporetResenje

Једним погледом видимо да средњи случај (положај 2 преклопника) захтева жицу В спојену на тачку 4, чиме одмах добијамо да је жица А спојена у тачку 1, и коначно преостаје жица Б која је спојена у тачку 3. Провером за сва три случаја видимо да су услови задовољени и решење је нађено!

Ако у вашем случају ипак нисте добили решења, одаберите друге вредности у низу и поновите поступак док не добијете задовољавајуће решење.

Практичне напомене

Приметите да извођење краткоспајача између тачака 1 и 2 значи спајање физички суседних контаката на новој грејној плочи. Дакле произвођач је предусретљиво направио распоред извода који не тражи лемљење, што би у шпорету било веома непогодно решење. Довољно је извући из лустер клеме извод 1 плоче и спојити га заједно са суседним изводом 2 у исту тачку и извршили смо кратко спајање!