Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Глобалистичка агресија

Ко су глобалисти?

pticeNebo

Познати су под свакојаким именима: илуминати, масони, сатанисти, култ, кабала, 1%, сорошевци, Ротшилдовци, Рокфелеровци, рептили... Иако строго говорећи све ове ознаке нису идентичне, што би наш народ рекао сви они у главном дувају у исту тикву. Циљ им је наизглед једноставан: након пуне контроле над свим државама света, желе да дођу на светлост дана и спроведу "Нови светски поредак" - неку врсту ОТВОРЕНЕ светске тираније. Једноставно, зар не?

Откуд глобалисти међу нама?

Не улазећи у теорије о њиховом постанку, о Хазарима и Хазарском каганату између Црног и Каспијског мора, само ћемо кратко рећи непобитну чињеницу - глобалисти какве данас познајемо, били они Хазари или не, распрострли су се по многим државама у свету, и из већине су били протеривани.

Поставља се одмах питање: зашто би једна групација људи била протеривана из скоро свих земаља у којима су се нашли? Разлоге за ово протеривање тешко можемо тражити у вери, јер је ова групација, иако се понегде заклањају иза неке форме јеврејске, протестанске, католичке, православне или какве год вере, суштински протеривана из разлога који никакве битне везе нема са глобалистичким верским уверењима (ако их је и било). Наиме, ни један народ на свету, ма какве вере, нигде није протериван због своје вере ИЗ ЦЕЛОГ СВЕТА! Зашто су онда глобалисти протеривани из свих средина? Одложићемо одговор на ово важно питање само мало касније за посебно поглавље.

Наиме, од свих народа на свету који су се селили широм света, и свих вера на свету, само и једино су глобалисти након Христа били протеривани из скоро свих земаља на свету, где год би се нашли, из многих земаља и по много пута! Хајде да погледамо само делимичан списак земаља из којих су протеривани глобалисти:

Картагина 250 Александрија 415 Клементова држава (Фран.) 554 Шпанија 612 Италија 855 Сенс 866
Мајнц (Mainz) 1012 Крим 1016 Немачка 1100 Силесија 1159 Француска 1181  Праг 1541
 Аустрија 1421 Аустрија 1469 Француска 1394 Француска 18век Француска 1791 Мађарска 1349
 Енглеска 1290 Енглеска 1656 Мађарска 1360 Мађарска 1350 Мађарска 1364 Литванија 1495
Енглеска 1753  Енглеска 1829 Милано 1597 Милано 1714 Напуљ 1510 Напуљ 1735
 Нирнберг 1499 Нирнберг 1850 Португал 1497 Португал 19век Сицилија 1492 Сицилија 1740
Беч 1669 Словачка 1744 Моравиа 1744 Боемија 1744 Москва 1891 Варшава 1483
 Шпанија 1492 Шпанија 19век Шпанија 1968  Аугсбург 1439  Баварска  1446  Мајнц 1438

Зашто су глобалисти протеривани две хиљаде година?

Неретко, владару који је протеривао глобалисте било је лако да верски означи глобалисте по вери, како би лакше извршио нормативно протеривање. Али, ако вера није била суштински разлог за протеривање глобалиста широм света, шта је то онда било?

Зашто су дакле, глобалисти протеривани, ако вера нема никакве суштинске везе са њиховим истеривањем? Можемо претпоставити, по свему судећи, да су се глобалисти у свим земљама у које су дошли мешали у финансијске токове државе и владара. У свим овим друштвима, глобалисти су подвалом, преваром, подмићивањем, зеленашким зајмовима, политичким мешетарењима, финансијским махинацијама рушили поредак државе домаћина и моћ владајуће аристократије у тим земљама. Ово је једини могући разлог зашто су сви владари света више хиљада година протеривали ове глобалистичке паразите. Суштински, дакле, разлог овако необичног и масовног протеривања глобалиста не лежи ни у каквој вери, иако је она неретко навођена као формални разлог, већ пре свега у паразитском и деструктивном деловању глобалиста на сваку државу у којој су се нашли.

dvaLica

Психолошка структура глобалиста

Ментални склоп глобалиста развијао се, дакле више хиљада година. Пре свега усмерени на материјално богаћење, гомилање материјалног, друштвени паразитизам и живот од туђе зараде и на туђ рачун, претежно кроз банкарски и финансијски шпекулантски сектор, глобалисти су временом нагомилали богатство невиђене величине у људској историји. Треба разумети да су се глобалисти неретко размножавали између себе у уским рођачким оквирима како би задржали напљачкано богатство добијено шпекулантским бизнисом, митом државних службеника, пословањем иза закона или на његовој граници, претњама, убиствима и уценама. 

Временом, вековном селекцијом, глобалисти су прерасли у опасне психопате, којима сам посветио посебан чланак говорећи о понерологији, науци о злу. Тако су генетска и друга психичка обољења, осим огромног богатства, много важнија карактеристика ове опасне групе чије им зло и немилосрдност, незапамћена у људској историји, донела један од надимака - рептили.

Објавe постојања рептила

Иако ових објава имамо на много места у разним облицима, овде ћемо објавити јавне говоре три веома позната америчка председника у којима је америчком народу и свету потврђено постојање глобалистичких паразита. Послушајмо ове инсерте.

Послушајмо део говора једног од најпопуларнијих и најпознатијих америчких председника: Џона Кенедија, који је изговорио у Њујорку, у хотелу Валдорф-асторија, 27.4.1961:

 kenedi  

Today no war has been declared--and however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared, no borders have been crossed by marching troops, no missiles have been fired.

Данас нема декларисаног рата - и каква год свирепа борба може настати, не може се декларисти на традиционалан начин. Наш начин живота је нападнут. Они који су се успоставили као наши непријатељи напредују по целој планети. Опстанак наших пријатеља је опасно угрожен. Али ипак никакав рат није објављен, никакве границе нису пређене трупама које марширају, никакви пројектили нису испаљени.

Кенеди је у истом говору изјавио:

 For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a war-time discipline no democracy would ever hope or wish to match.

Јер нама је широм света супростављена монолитна и немилосрдна завера која се првенствено служи прикривеним средствима да шири сферу свог утицаја - инфилтрацијом уместо инвазијом, диверзијом уместо изборима, застрашивањем уместо слободним избором, ноћном герилом уместо армијама по дану. То је систем који је регрутовао огромне људске и материјалне ресурсе да изгради педантно исплетену, високо ефикасну машину која комбинује војне, дипломатске, обавештајне, економске, научне и политичке операције.

Њене припреме су скривене и необјављене. Њене погрешке су сахрањене, без наслова у новинама. Њени дезертери су ућуткани, не хваљени. Никакви трошкови нису правдани, нема гласина у новинама, нема откривених тајни. Он спроводи Хладни рат, укратко, са ратном дисциплином коју демократија никада неће моћи или желети да достигне.

Две године након ове изјаве, Кенеди је усмрћен. Амерички председник Теодор Рузвелт (умро је 1919 године), како наводи ЊуЈорк Тајмс од 27 марта 1922 године изјавио је следеће:

 ruzvelt  

These International bankers and Rockefeller-Standard Oil interests control the majority of newspapers and the columns of these newspapers to club into submission or drive out of public office officials who refuse to do the bidding of the powerful corrupt cliques which compose the invisible government.

Ови међународни банкари и Рокфелер-Стандард оил интереси контролишу већину новинских гласила и текстовима у овим новинама присиљавају на покорност или избацују из јавне службе запослене који одбију да поступе по захтеву моћних корумпираних клика које САЧИЊАВАЈУ НЕВИДЉИВУ ВЛАДУ (ДРЖАВНУ УПРАВУ).

tramp 

Председник Доналд Трамп, у свом обраћању 2019 године у Уједињеним нацијама:

Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots

Мудри лидери увек стављају добробит сопственог народа и њихову земљу на прво место. БУДУЋНОСТ НЕ ПРИПАДА ГЛОБАЛИСТИМА. Будућност припада патриотама.

 

 Да ли су глобалисти стварни људи?

Наравно да су стварни. Они су физички гледано људи као и сви други. Могуће их је додирнути (ако прођете кроз обезбеђење), могуће их је повредити, имају поремећену психу као и сви други поремећени људи, уз ту разлику у односу на уобичајене пацијенте што поседују огромно богатство.

Чему онда овај параграф? Проблем је настао због тога што су људи из целог света веома затечени и збуњени самим постојањем глобалистичке власти у сенци. У својој збуњености и незнању, људи су покушали да објасте глобалистичке поступке верским и натприродним разлозима. Ово је наравно, веома погодно за власт глобалиста, јер иде на руку њиховом сејању страха кроз пропаганду.

Тако су неки људи објављивали да су глобалисти дошли са неке планете, да су натприродна бића у људском облику, да су рептили и слично. Све ово су наравно наивне интерпретације једне друштвене групације, тренутно најопаснијег непријатеља човечанства без преседана у људској историји. Зато треба разумети овакве људске реакције. За очекивати је да ће читањем овог чланка и сличних ова забуна бити мања.

Разлог зашто ја зовем глобалисте рептилима је једноставан и никавке везе нема с натприродним: реч је о немилосрдним особама које као да не припадају овом свету по својој изолованости, мржњи према околини, према људима и природи. Зато ми са те стране звучи логично да их симболично назовем - рептилима. 


 

 

Europe, Belgrade