Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Психологија / Брачни случај: губитак мушке личности

У брачној вези могућа је равноправна сарадња између супружника исто као и доминација једног супружника над другим. Овде ће бити размотрен особен случај женске доминације.

Бракови са женском доминацијом

До рецимо средине 20. века уобичајени бракови са мушком доминацијом били су помогнути традиционалним моралом који је улогу жене везивао за смерну и покорну домаћицу. Мушка права у браку често су била боље штићена од "белих китова". Жена је морала да подноси чак и екстремне случајеве мушке грубости или неразумевања, јер за њену побуну не би било ни економског простора ни друштвеног разумевања. Ово је била честа ситуација у тадашњим браковима, иако је било и много супротних случајевима у којима су жене имале реалну доминацију над мушкарцем.

Међутим у  позној индустријској  и информатичкој ери дошао је период глобализма. Жена је у глобализму лако намамљена у фабрике и канцеларије обећањем економске равноправности које је наравно само искоришћено за њен прелазак из брачне подређености у економску подређеност. Тако се у глобализму жена придружила свом мушком партнеру у економској сфери. Поразно дејство ове глобалистичке преваре описано је посебним чланком. Упоредо са економским осамостаљењем, жене су знатно чешће освајале и доминацију у браку. За потребе овог чланка назваћу овакав брак "женскастим".

Жена у "женскастом" браку

Модерене жене су са добијањем квалификације и запослењем веома често форсирале  у себи нарцисоидне црте које су њихов его поставиле као циљ испред породице а самим тим и испред мушкарца. Нарцисоидне жене траже послушне партнере а ако то није случај учиниће све да партнера подреде себи и својим потребама. На тај начин оне ће бити срећне у оваквом браку. У овом тексту појам нарцисоидности разумем онако како је то Фројд означио: као постављање сопственог ега за свој циљ, односно угађање сопственом егу више него било чему.   Женски психолошки профил у браку често садржи комплекс везан за њену мајку. Гледајући своју мајку у традиционалном браку који је жени предодредио послушност и трпељивост, модерне жене су саме или по наговору својих мајки неретко одабрале опредељење да се у браку изборе за нови статус: статус доминације над мушкарцем.

Мушкарац у женскастом браку

Идеалан мушки партнер у браку са женском доминацијом је мушкарац чија свест садржи идеал породице као врхунски идеал. Исто као и жена која има слику мајке као паћенице, овај мушкарац неретко из породице својих родитеља црпи слику стабилног брака у коме привидно све функционише без трзавица. Како му је у глави фиксирана свест о породици као најважнијем делу његовог живота, уз додатну илузију о томе да у идеалној породици не сме бити поремећаја и уз представу жене као најбитнијег фактора да би остварио ту своју фикцију, овакав тип мушкарца ће буквално све учинити да његов женски партнер буде задовољан. У његовој свести испуњење жеља женског партнера је услов за функционисање породице и цео његов живот је усмерен да се жена усрећи по сваку цену.

Други неопходан услов за женскасти брак је мушкарац слабог ега. Колоквијално у народу овакав човек се назива "човек слабог карактера", Психолошки речено то је човек склонији алтруизму и спремнији да свој его замени туђим, како би му служио. У суштини овакав мушкарац супротан је нарцисоидности, а тиме и свом нарцисоидном женском партнеру, као да се у овом брачном случају супротности привлаче.

Тако ће дакле, нарцисоидна жена тражити алтруистичког мушкарца са прејаким идеалом породице, као што ће и алтруистички мушкарац тражити нарцисоидну партнерку. И тако настаје брак са женском доминацијом.

Однос партнера у браку са женском доминацијом 

Нарцисоидна жена ће себи додељивати сва она права која ће ускраћивати свом мушком партнеру. Мушки партнер у оваквој вези стално ћути или одобрава својој партнерци, у сталном страху од женске реакције и потенцијалног женског незадовољства било чиме у браку. Занимљива је констатација коју некад нарцисодина жена каже у женскастом браку: "Пре ћу ја да паднем мртва него што ће бити другачије (него што ја кажем)." Са друге стране послушног мушкарца у женскастом браку чућете да типично каже: "Само да буде мир у кући." 

У случају мање паметних или претерано нарцисоидних жена, овај однос партнера иде дотле да мушки партнер трпи тако тежак притисак захтева своје партнерке да раније доживи физичку деградацију, болест, па и смрт. 

Однос мушког и женског брака

Обе врсте брака са доминацијом су засноване на искоришћавању другог супружника. Судбине оваквих бракова директно су повезане са способношћу и интелигенцијом доминантног супружника. На тај начин доминантан супружник одредиће оно што ће се дешавати целој породици.

14.9.2014

Europe, Belgrade