Славиша Нешић

РАЗУМ Уместо медија, хуманизам уместо глобализма, рекреација уместо спорта

Филозофија / Кина / Школа имена

Елементи старе кинеске филозофије

 Школа имена

Ова школа има неку паралелу са западним адвокатима, софистима и логичарима. е. Мисли се да је потекла из адвокатске структуре, јер су њени заговорници жонглирали речима одвојено од суштине ради правне заштите својих клијената.

Бавили су се "мишљењем о мишљењу", датостима, "облицима и одликама". Волели су да заступају парадоксална мишљења и да воде дебате са другима контрирајући уобичаним ставовима.

Развијали су неке од конфуцијанских надморалних истина, као што је схватање да се све непрестано мења у нешто друго, да је све привремено, и зато све ствари треба волети подједнако.

 Референца:

Историја кинеске филозофије, Фунг Ју Лан, Нолит, 1992

4.6.2011.